DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 13     <-- 13 -->        PDF

stvarne površine (5,3% — 10,9%). Najveća točnost se postiže kada se površina
kruga računa pomoću najvećeg i najmanjeg promjera kroz centar stabla
(K5). Ovom metodom učinjena je negativna pogreška od —0,2%.


Pogreške ispod ± 1% postignute su kod računanja površine kruga pomoću
većeg broja slobodno izabranih promjera (K4) te kod računanja površine
elipse pomoću dva bilo koja međusobno okomita promjera (Ei).


Zanimljivo je uočiti, ako se površina kruga računa pomoću dva bilo
koja međusobno okomita promjera (K;) ili pomoću četiri bilo koja promjera
jednoliko raspoređena po projekciji (Kn), da je odstupanje 2,7% i 2,9%,
a da se ta dva načina kod najvećeg broja stabala javljaju kao najbolja aproksimacija
stvrne površine.


Preciznost svih nvedenih metoda je podjednaka i iznosi od 6,8% do
7,2%. Prilično veliki varijabilitet unutar metoda (58,7—62,9%) posljedica je
velikog raspona prsnih promjera stabala uzetih u razmatranje (od 10 do
91 cm). Iznos tog varijabiliteta se mogao smanjiti da su u razmatranje u-
zeta stabla samo jednog debljinskog stupnja ili razreda.


Na osnovu izračunatog varijabiliteta stvarne površine projekcije i granicu
pouzdanosti od 95% može se izračunati broj stabala potreban za mjerenje
sklopa:


t2 s2 1.9923 17,092


n = = = 298


Sx2 1,972


Kao što se vidi, za potrebe mjerenja sklopa obične jele trebalo bi izmjeriti
oko 300 stabala uz preciznost od 1,97 m2. Na osnovu tog podatka,
za svaku konkretnu sastojirau može se izračunati minimalno potrebna površina
za mjerenje sklopa.


ZAKLJUČAK


Ako se želi odrediti prikladnost neke metode za primjenu u znanstvenim
istraživanjima, potrebno je osim točnosti i preciznosti metode, uzeti
u obzir njenu jednostavnost i ekonomičnost.


Od jedanaest načina računanja površine projekcije krošnje najnetočnije
su se pokazale metode računanja površine uz pomoć polumjera. Kod tih
metoda dobivena je pozitivna pogreška od 5,3 do 10,9%. Zbog toga prilikom
prikupljanja podataka za određivanje površine projekcije krošnje treba izbjegavati
mjerenje polumjera krošnje.


Najveća točnost se postiže ako se površina projekcije krošnje računa


pomoću promjera (0,2 do 0,8%).


Na osnovu iznesenih podataka može se zaključiti da bi najpodesniji na


čin mjerenja površine projekcije krošnje kartiranjem bio da se na terenu


izmjere dva bilo koja, međusobno okomita promjera krošnje te da se pomo


ću njih izračuna površina elipse (Di Do ).
4