DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 15     <-- 15 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*322.1:331.043.2 Sum. list CXII (1988) 497


UTJECAJ SNIJEGA NA SJEČU I IZRADU DRVA U ŠUMAMA
GORSKOG KOTARA


Ivan MARTINIC*


SAŽETAK. Utjecaj snijega na ukupno potrebno radno vrijemei ostvareni radni učinak pri sječi i izradi drvnih sortimenata četinjača
istražen je na dvije komparativne sječine u sumi bukve i jele
(Abieti-Fagetum illyricum, fac. Seslerio A.). Mjereni su elementi
potrebnog radnog vremena i ostvareni radni učinak na sječi i izradi
identičnih struktura stabala iste vrste drveća i primjenom iste
metode rada u uvjetima snijega i u uvjetima bez snijega. Pri usporedbi
rezultata, u uvjetima našeg eksperimenta, nije se pokazaloda je djelovanje snijega na ukupni utrošak vremena i proizvodnostrada statistički značajno. U uvjetima prosječno izmjerene dubine
snijega od 2.5 dm i prosječnog nagiba 28% kao što je to bio slučaj
u našem istraživanju, moguće je vršiti sječu i izradu drva bez uvažavanja
utjecaja snijega, odnosno bez povećanja norme vremena
ili smanjenja norme učinka.


Ključne riječi: Sječa i izrada drva. Studij vremena.
Norma vremena.


UVOD


Cilj je svakog radnog procesa kontinuiran, dobro organiziran i produktivan
rad uz određene objektivne uvjete rada, normalno psihofizičko naprezanje
radnika i racionalno korištenje sredstava za rad. S obzirom na navedene
zahtjeve proizvodni šumski rad na sječi i izradi drvnih sortimenata
(sječa i izrada drva) predstavlja vrlo promjenljivu fazu radnog procesa.
Pritom mislimo na niz posebnih aspekata rada na sječi i izradi drva uvjetovanih
njegovim osobinama kao što su slobodan ritam rada, stalna promjena
radnih uvjeta, nestandardizirana metoda rada.


Problematika sječe i izrade drva u uvjetima snijega relativno je dobro
istražena u skandinavskih zemljama i Kanadi gdje su zimski uvjeti
specifični, a radovi se obavljaju kontinuirano tokom cijele godine. Pri sječi
i izradi drva u uvjetima snijega u tim se zemljama povećava norma vremena
po jedinici radnog učinka ovisno o dubini snijega i nagibu terena.


Sječu i izradu drva u uvjetima snijega istraživali su Sa m set , Str0m ne
s i Vi k (1969) u norveškim šumama smreke i bora. Pritom je azmje


* Ivan Martinić, dipl. inž. Šumarski fakultet, Zagreb. Šimunska 25