DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 16     <-- 16 -->        PDF

rena prosječna dubina snijega od 4 dm, srednja temperatura —4° C, prosječna
udaljenost doznačenih stabala od 6 ni. Utvrđena je korelacija između dubine
snježnog pokrivača i potrebnog vremena za slijedeće operacije:


— prijelaz do doznačenog stabla,
— čišćenje snijega oko žilišta stabla,
— kresanje grana motornom pilom.
— kresanje grana sjekirom.
Za iste operacije utvrđena su dodatna vremena (minuta po stablu) ko


ja su ovisna o dubini snijega, potrebno je dodati normi vremena operacije.


Isti su autori utvrdili da je kod nenosivog snijega i dubina snijega manjih


od 50 cm nepotrebno čišćenje snijega oko žilišta prije obaranja stabla.


Još jedan zanimljiv pristup detaljnijeg istraživanja snijega nalazimo kod
Samseta. Istraživajući ovisnost transporta drvne mase po ugaženoj sniježnoj
podlozi o sredstvu prijevoza Sa m se t (1956) je stanje snijega definirao
slijedećim parametrima:


— temperatura zraka i temperatura snijega,
— kompaktnost sniježnog pokrivača (utvrđena na uzorcima cilindrom
posebne konstrukcije),
— granična nosivost sniježne podloge (utvrđena pomoću Proctorove igle),
— promjer sniježnih kristala,
— opis karakteristika sniježnih kristala (po Bucheru).
OPIS ISTRAŽIVANJA


U razdoblju 1982—1987. godine izvršena su opsežna snimanja rada na
sječi i izradi drva u prebornim šumama SR Hrvatske u cilju projektiranja
sistema diferenciranih tehničkih normi. Podaci su najvećim dijelom snimljeni
na području GPŠG Delnice, a obuhvatili su različite sastojinske, terenske,
organizacijske i vremenske uvjete. Od ukupno 2600 radniko-dana
snimljenih na sječi i izradi drva tek u 180 radniko-dana (ili 6.9° o snimljenog
radnog vremena) vršena je sječa u uvjetima snijega. U zimskom razdoblju
(studeni—travanj) snimjeno je 548 radniko-dana. od toga 32.8"o u
snAježnim uvjetima. Na tim područjima vrlo često se ne vrši sječa u uvjetima
snijega. U slučaju rada u takvim prilikama, u praksi se korigiraju norme
u smislu povećanja potrebnog vremena sječe i izrade, odnosno, smanjuje
se norma radnog učinka. Cilj nam je bio da ovim eksperimentom provjerimo
ispravnost takvih korekcija, odnosno, utvrdimo u kojoj su mjeri takve korekcije
objektivne i opravdane.


Jedan dio snimljenih podataka poslužio nam je za istraživanje djelovanja
snijega na ukupni utrošak vremena i ostvareni radni učinak na sječi i izradi
drva u šumama brdsko-planinskog područja.


IZBOR ELEMENATA ANALIZE


Mjerenje rada je rutinski posao koji je izvršen po standardnim metodama
organizacije rada i obuhvaća: