DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— mjerenje utroška vremena po elementima radnog procesa,
— mjerenje elemenata radnih uvjeta,
— mjerenje radnih učinaka.
Analizom utjecaja snijega na radni proces sječe i izrade drva obuhvatili
smo podatke o sječi i izradi stabala jele u dugačku neokoranu oblovinu
i višemetarsko celulozno drvo, individualnim radom, u sastojinama bukve i
jele.


Pri sječi i izradi drva mjerena je dubina snijega u dm kod svakog stabla.
Izmjerene su dubine snijega u rasponu 1—5 dm. Nikakve druge informacije
o snijegu nisu registrirane. Iz prikupljenih podataka generatorom
slučajnih brojeva formirane su, prema kriteriju pojave ili odsustva snijega,
dvije komparativne distribucije. Te distribucije bile su određene identičnom
strukturom posječenih stabala (frekvencijom stabala u debljinskim
stupnjevima) istom vrstom drveća i metodom rada, ujednačenim sastojinskim
i terenskim uvjetima. Frekvencije stabala (N) i prosječne dubine snijega
(Vsp) u pojedinom debljinskom stupnju (D. s.) prikazali smo u tablici 1.


Distribucija stabala i prosječne dubine snijega (dm) po debljinskim
stupnjevima (cm)


Tablica 1.


D. s. N Vsp D. s. N Vsp
17.5
22.5
27.5
32.5
37.5
42.5
47.5
1
2
(i
il
13
7
(i
2.0
2.5
2.3
2.6
24
3.3
2.3
52.5
57.5
62.5
68.5
72.5
S!!
3
i)
4
3
73
2.1
2.3
2.8
2.2
2.3


Pri našem istraživanju nismo bili u mogućnosti osigurati analizu rada
istih radnika u komparativnim sječinama čime bi osigurali veću pouzdanost
zaključaka.


U svrhu komparativne analize utrošenog radnog vremena i ostvarenih
radnih učinaka za 146 posječenih stabala, odnosno, 73 stabla u svakoj distribuciji,
utvrdili smo slijedeće:


— ukupno potrebno radno vrijeme i strukturu ukupnog radnog vremena,
— ostvareni radni učinak i strukturu izrađene netto mase,


— brutto volumen drva posječenih stabala.
Tako utvrđene veličine obradile su se matematičko-statističkim metodama.