DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 18     <-- 18 -->        PDF

REZULTATI


ANALIZA UKUPNO POTREBNOG RADNOG VREMENA
SJEČE I IZRADE DRVA


Ukupno utrošeno radno vrijeme razvrstali smo na vrijeme radnih aktivnosti
na stablu (čisto vrijeme) i potrebna opća vremena (potrebni prekidi
rada i pripremno-završno vrijeme) (Tomanić . 1982). Tu strukturu utvrdili
smo za svaku od distribucija. Dobivene rezultate u apsolutnim i relativnim
iznosima prikazali smo u tablici 2.


Struktura ukupnog radnog vremena


Tablica 2.


Distribucija Cis to vrijeme Opće vrijeme Ukupno
min %uv min %UV %CV min
Snijeg 1603 57.50 1185 42.50 73.92 2788
Bez
snijega 1493 53.25 1311 46.75 87.81 2804


Čisto vrijeme obuhvaća vremena radnih aktivnosti na stablu, uspostavljanja
šumskog rada i prijelaz do slijedećeg sječnog stabla. Izvršena je analiza
vremena radnih aktivnosti za svaku od distribucija. Pritom je utvrđeno postotno
učešće vremena pojedinih aktivnosti na stablu u ukupnom radnom
vremenu i u čistom vremenu. Dobivene rezultate prikazali smo u tablici 3.


Struktura čistog vremena (minuta)
Tablica 3.


Snijeg Bez snijega


AKtivnost Aps. %uv %cv Aps. %uv %CV
Prijelaz 86 3.08 , 5.35 57 2.05 3.85
Obaranje 271 9.72 16.91 273 9.71 18.24
Otkačivanje 60 2.15 3.75 8 .30 .56
Kresanje 819 29.38 51.11 784 27.95 52.52
Šumski red 138 4.95 8.61 108 3.85 7.23
Iz. trupca 205 7.36 12.80 259 9.24 17.35
Iz. t. 0. 24 .85 1.48 4 .14 .26


Razlike utroška vremena po radnim aktivnostima na stablu i razlike suma
čistih vremena po stablu za isti debljinski stupanj, u komparativnim
distribucijama, ispitivali smo jednostranim testom razlike sredina.


Označimo čista vremena po stablu i-tog. debijinskog stupnja prve. distribucije
s X. odnosno posebne vrijednosti s xi, Xj ... xin. Cista vremena i-tog