DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Jednako je prihvatljivo da su takve nesignifikantne razlike rezultat
velikog rasipanja vrijednosti mjerenih veličina što je posljedica interakcija
i varijabilnosti ostalih činilaca radnog procesa na otvorenom prostoru.
Dakako da je pritom, pored ostalih, subjektivan utjecaj čovjeka jedan cd
najznačajnijih.


Opće vrijeme na sječi i izradi drva uključuje pripremno-završno vrijeme
i potrebne prekide rada. Pripremno-završno vrijeme obuhvaća ulazak u
sječinu i prijelaz do prvog sječnog stabla, odlaganje stvari, odlazak do mjesta
odmaranja i povratak pri velikom odmoru do slijedećeg sječnog stabla,
sakupljanje stvari i pripremu za odlazak s posla. Potrebni prekidi rada obuhvaćaju
osobne prekide rada (zbog radnika), prekide rada zbog sredstava
rada i ostale potrebne prekide rada. Učešće općeg vremena u ukupnom
radnom vremenu ovisi o sastojinskim. terenskim i vremenskim uvjetima, o
složenosti radnih operacija, o stručnosti radnika te o nizu drugih faktora.
U tablici 4. prikazali smo strukturu općeg vremena po namjeni u apsolutnim,
odnosno, relativnim iznosima.


Struktura općeg vremena
Tablica 4.


Pripremno Potrebni prekidi rada


završno ~~~ Zbog~ UKUPNO


vrijeme usoDm sredstava


Snijeg


— min. 248 671 266 1185
— %OV 20.94 56.63 22.43 100.00
Bez snijega


— min. 418 570 323 1311
— %OV 31.88 43.49 24.63 100.00
Utvrđene veličine općeg vremena u našem eksperimentu (42.50"n i 46.75"».
tab. 2) odgovaraju rezultatima prethodnih istraživanja, Tomani ć i dr.
(1987). gdje je utvrđeni udio općeg u ukupnom vremenu od 43.83" u. Povećano
pripremno-završno vrijeme u uvjetima bez snijega posljedica je nepovoljnijeg
položaja ove sječine zbog čega je radnik prelazio znatne udaljenosti
pri ulasku u sječinu i povratku po završenom poslu. Radne operacije
na stablu koje zahtijevaju kretanje, u uvjetima snijega, rezultirale su zahtjevom
za dužim odmorima potrebnim za oporavak organizma. Značajan
dio potrebnih prekida utrošen je za loženje i održavanje vatre.


Ukupno potrebno vrijeme sječe i izrade drvnih sortimenata na jednom
stablu (UPiV) obuhvaća čisto vrijeme radnih aktivnosti na stablu i opća
vremena.


Za eksperimentalne distribucije istražena je ovisnost ukupnog radnog
vremena po stablu o prsnom promjeru stabla. Podaci su izjednačeni regresijskom
jednadžbom oblika:


502