DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Za eksperimentalne distribucije utvrdili smo bruto volumene drva i
.strukturu izrađene mase drva i prikazali u tablici 5.
Ostvareni radni učinci
Tablica 5.


Volumen
drva
Bruto
— m3
Volumen
drva
Neto
— m1
Iskorišćenje
Volumen
trupca
Volumen
tanke ob.
Snijeg 199.34 168.95 .85 159.14 9.81
Bez snijega 207.98 192.12 .92 183.9 8.22


Višemetarska celulozna oblovina nije se izrađivala kao posebni sortiment
već je sadržana u tankoj oblo vini. Razlike između distribucija u količini
izrađenih m3 pojedinog sortimenta i ukupnim netto masama drva po
stablu, ispitivane su jednostranim testom razlike sredina za stabla istih deljinskih
stupnjeva. Statistički značajne razlike nisu utvrđene osim kod ukupne
netto mase stabala i volumena trupaca gdje su te razlike signifikantne
samo kod debljinskih stupnjeva većih od 67.5 cm. O uzrocima manje iskorištenosti
brutto volumena drva u uvjetima snijega nije moguće pouzdano
zaključivati zbog malog broja izrađenih stabala u pojedinim debljinskim
stupnjevima i bez dodatnih informacija o stanju snijega.


Izvjesno je da uvjeti snijega imaju utjecaj na strukturu izrađene netto
mase drva, pa čak i na stupanj iskorištenja brutto mase drva. Ove pretpostavke
valjalo bi komparativno istražiti na znatno većem uzorku, po brutto
masama, ujednačenih stabala.


ZAKLJUČCI


Analizom utjecaja snijega na sječu i izradu drva istraženom na identičnim
distribucijama stabala u uvjetima snijega, odnosno, u uvjetima bez
snijega može se zaključiti slijedeće:


— Nije se pokazala statistički značajna razlika između potrebnog radnog
vremena sječe i izrade drva u snijegu i bez snijega.
— Nije se pokazala statistički značajna razlika između iskorišćenja sječive
brutto mase drva, kao ni kod količine izrađene oblovine, osim kod stabala
većih prsnih promjera od 67.5 cm. Na tim stablima razlike su signifikantne.
— Kod primjene stabla kao jedinice radnog učinka nije se pokazala
značajna razlika u proizvodnosti rada.
Konačno, u uvjetima našeg eksperimenta nije se pokazalo da evidentirani
snijeg prosječne dubine 2.5 dm značajno utječe na potrebno radno
vrijeme po jedinici radnog učinka pri sječi i izradi drva. Kako snijeg spada
među faktore (nagib, stanje stabla, podrast. vrsta sječe) čije je djelovanje
na radni proces neizostavno funkcionalno povezano s otprije potvrđenim