DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 28     <-- 28 -->        PDF

RASPROSTRANJENOST


Prema R a dim i r u (1952: 261), hrast plutnjak je mediteransko-atlantski
florni element. Horva t donosi (1954: 2) preglednu kartu rasprostranjeni
a vrste Quercus suber L. prema E. M ii 11 e r u (iz knjige Riklija 22).
Hrast plutnjak je prirodno rasprostranjen na atlantskom području Francuske
(do rijeke Garonne) i Španjolske. U zapadnom Sredozemlju raširen je u
Mediteranskom dijelu Španjolske, Francuske. Italije. Maroka, Alžira i Tunisa
te na Balearskim otocima, Sardiniji i Siciliji. Horva t ujedno ističe
(1954: 1): »Kod nas, a ni drugdje na Balkanskom poluotoku od prirode ga
nigdje nema.«


Radimi r navodi (1952: 255, 258) da se prema sistemu Pavarla, areal
hrasta plutnjaka potpuno poklapa sa zonom Lauretuma u cijelosti za toplu
i srednju podzonu, a samo djelomično za hladnu podzonu. Najvrednije, čiste
sastojine hrasta plutnjaka prostiru se uz atlantsku obalu te napredujući
prema istoku Mediterana sve više gube na kvaliteti. Prema Bourne rias
u (1980, 4: 211), u šumama hrasta plutnjaka dominiraju kalcifobne
vrste. L aro us se saopćava (1968, 2: 950) da u Mediteranskom rajonu Francuske
s hrastom plutnjakom također raste i bliska vrsta, zapadni (gaskonjski)
plutnjak — Qu. occidentalis Gay (od kojeg se također dobiva pluto). U
Mediteranskim tvrdolisnim mješovitim šumama hrast plutnjak se često nalazi
s crnikom — Qu. ilex L. i listopadnim hrastom meduneem — Qu. lanuginosa
Thuill. (J a n k o v i ć. 1979: 392), a također i s hrastom cerom — Qu. cerris L.
Giperborejskij et Marko vi ć, 1952: 122).


Trinajsti ć potvrđuje (1987: 108) navode iz starije florističke literature
(Host, 1831: Visi and, 1842) prema kojima hrast plutnjak samoniklo
raste na jadranskom primorju Hrvatske. Ja n k o v i ć također smatra (1979:
392) da ova vrsta na istok dolazi do Dalmacije gdje je već vrlo rijedak.
Međutim, mi smatramo da su ti podaci nesigurni i da najverovatnije hrast
plutnjak nije zastupljen u našoj autohtonoj flori, već samo s pojedinačnim
primjercima unesenim u parkove našeg Primorja. Kultivira se i na Opatijskoj
rivijeri na kojoj se pruža pojas kserotermne šume medunca — Qu. pubescens
Thuill. i bijelog graba — Carpinus orientalis Lmk.: Carpinetum orientalis
adriaticum Horv. et al. Na ovom području osobito je raširena njena
subasocijacija s lovorom — Laurus nobilis L.: Carpinetum orientalis lauretosum
H-ić (Jovanović. 1967: 495. 496). Hay et Synge saopćavaju
(1969: 345) da se hrast plutnjak uzgaja i u veoma skromnom obimu također
i u V. Britaniji.


EKOLOŠKI UVJETI


a) KLIMATSKI FAKTORI. — Prema Piccioli u (1923: 418), hrast plutnjak
zahtijeva više topline od crnike — Qu. ilex L. (Giperborejski et
Markovi ć navode (1952: 121, 122) da najbolje uspijeva u krajevima s toplom
klimom gdje se srednja godišnja temperatura ne spušta ispod 14" C.
Temperatura od —17" C je za njega kritična, naročito za mlađe primjerke.
Horvat donosi (1954: 7) navod Pa vari a (Selvicoltura, Man. dell, agr..
1941. Roma) prema kojem u Italiji hrast plutnjak uspijeva u krajevima sa
srednjom godišnjom temperatvurom od 12" — 17" C. srednjom temperatu