DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 29     <-- 29 -->        PDF

rom najhladnijeg mjeseca 3° — 5" C i srednjom minimalnom temperaturom
od —4° do —9" C. Prema Jankovi ć (1979: 392), za uspijevanje hrasta
plutnjaka potrebno je relativno dosta vlage. Međutim, Vagliasind i et
Ma s er a ističu (1924: 224) da je ova vrsta veoma otporna prema suši.


U želji da upotpunimo iznijete navode ukratko ćemo prikazati klimatske
prilike Atlantskog i Mediteranskog rajona Francuske i usporediti ih
s klimatskim faktorima Opatije. Prema Sormaniu et Bonapaceu
(1959: 72), na jugozapadnoj Atlantskoj obali Francuske (Les Landes) vlada
oceanski klimatski tip. Dugačk i navodi (1975, 2: 475) da se ovaj klimatski
tip odlikuje blagim zimama te svježim ljetima sa stalno visokom vlagom
zraka i najvećom količinom oborina u zimskom periodu. U krajevima
Les Landes i Gascogne, izoterma siječnja iznosi 5° — 7° C, izoterma srpnja
19" — 21" C, a srednja godišnja temperatura 12" — 13° C. Srednja godišnja
insolacija varira između 1750—2000 sati. D e Martonn e prikazuje (1932,


XV: 883) da ovi predjeli imaju 1000—1500 mm obodina godišnje, a ponegdje
i više.
Na području uspijevanja hrasta plutnjaka u Sredozemnom dijelu Francuske,
klima se veoma razlikuje od oceanske klime. Mediteranski klimatski
tip karakteriziraju vrlo topla i suha ljeta, veća kolebanja u temperaturi;
blage i kišovite zime s mnogućim naglim prodorima hladnog zraka (B e a ujeu-
Garnier . 1980. 7: 237). Srednja mjesečna temperatura srpnja u Nici
iznosi 26" C a srednja godišnja temperatura 18" C. Nice ima prosječno 13.
a Marseille 28 hladnih dana u godini. Horva t naglašava (1954: 4) da su
zdrava starija stabla hrasta plutnjaka u okolici Nice podnijela zimu 1929.,
bez naročite štete, temperaturu od —12" do —13" C. U Nici insolacija traje
oko 2.628 sati u godini. Srednja godišnja količina oborina iznosi 800 mm.


Prema Beleznay u (1965: 4, 6), Opatija ima u 50. godišnjem prosjeku
mjesečnu temperaturu siječnja 5,3" C te srpnja 23,0" C. Zadnjih godina
opaža se porast temperature u Opatiji.


Srednje vrijednosti mjesečnih temperatura za period motrenja od 1948—1962.
iznose za siječanj 6,0" C i srpanj 24,5" C. a srednja godišnja temperatura
14,3" C. Srednja maksimalna temperatura iznosi 32,6" C, a srednja godišnja
temperatura 14.3" C. Srednja maksimalna temperatura iznosi 32,6" C, a
srednja minimalna —4.4" C. Termička kolebanja su relativno mala. Srednje
godišnje kolebanje temperature zabilježeno je sa 17,5" C. Opatija ima prosječno
15.7 dana s mrazevima. Godišnja insolacija iznosi 2.23´0 sati. Srednja godišnja
vrijednost relativne vlage je dosta visoka. Zabilježena je s oko 70%,
a količine oborina s 1820,9 mm.


Učešće lovora — Laurus nobilis L. u prirodnoj vegetaciji područja ekološki
označava vlažnije podneblje od općih klimatskih prilika u submediteranskom
dijelu našeg obalnog područja. Broj snježnih dana iznosi 3.7. Snijeg,
led i jaki vjetrovi mogu uzrokovati lomljenje grana i grančica naročito kod
mlađih stabala. Ovu pojavu primijetili smo u Opatiji u siječnju 1986. Stoga je
korisno odmah ukloniti naslage snijega s krošnje hrasta plutnjaka. Zbog svog
geografskog položaja i reljefa Opatija je prilično zaštićena od vjetrova. Bura
je manje česta i slabija nego u Rijeci i njenoj okolici.


Nova k navodi (1970, 5: 54, 55) da Opatija ima mediteransku klimu.
Međutim, na osnovu razmatranja klimatskih uvjeta s prirodnih staništa hra