DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Mišljenja smo da za uzgajanje ove vrste u hortikulturne shvrhe treba
izabrati primjerke aklimatizirane na naše ekološke uvjete.


UZGOJ I PRIMJENA U HORTIKULTURI


Hrast plutnjak se odlikuje vrlo int resantnom, duboko izrezanom korom
koja kod svakog ljubitelja prirode izaziva posebnu radoznalost. Njegova vrlo
dekorativna krošnja obrasla zimzelenim listovima pruža u zimskim mjesecima
pravi mediteranski ugođaj naročito za sunčana vremena. Sjajnost lišća i kontrastno
obojene plojke dolaze tada do punog izražaja. Krošnja hrasta plutnjaka
je veoma zanimljiva u proljeće kada je posuta mnoštvom žutih resa koje
kontrastiraju svjetlozelenim mladim listovima i harmonično urastaju u tamnozelenu
pozadinu krošnje. Njezini plodovi (žirovi) se za razliku od listopadnih
vrsta hrastova nalaze u jesen na zimzelenim granama što pruža
naročitu interesantnost.


Prema Kriissmann u (1958, I: 518), u zapadnom Sredozemlju se odavno
uzgaja za industrijske i dekorativne svrhe. Vagliasind i et Maser
a ističu (1924: 224) da su stablašice hrasta plutnjaka veoma podesne
za hortikulturnu namjenu. Naročito su izražajna soliterna stabla u velikim
parkovima i livadama. Međutim, hrast plutnjak je prikladan i za osnivanje
šumica i drvoreda.


Do ma c ističe (1955: 16) da je hrast plutnjak kod nas prava rijetkost
te se na čitavoj našoj obali uzgaja svega nekoliko stabala u Rabu, Opatiji i
Dubrovniku. Matkovi ć bilježi (1977: 134) jedan primjerak hrasta plutnjaka
u Ttrstenu i dva primjerka na Mljetu. Radi m i r prenosi (1952:
261) podatke Premužića iz 1946. prema kojima su stabla ove vrste na otoku
Mljetu debela oko 25 cm i visoka oko 7 m. Navodi da se hrast plutnjak
uzgaja još u Malom Lošinju, Boki Kotorskoj i u Baru. Prema Rukavin i
(1986: 158), hrast plutnjak unesen je u autohtonu šumu Sijanu kod Pule
za vrijeme Austrije. Ustanovili smo da se ova vrsta uzgaja i u Lovranu.


D o m a c bilježi (1955: 13, 14) za Opatiju jedno stablo hrasta plutnjaka
u parku »1. maj«. Nalazi se na parkovnoj parceli broj 5. Ovo stablo je
pred nekoliko godina uginulo. Deblo i grane izbušene su uskim hodnicima
nametnika. Primjerak je orezan na oko 2,5 m visine. Prsni promjer debla
mjeren na visini 1,30 m od tla iznosi 37 cm. Njegova duboko izbrazdana
plutasta kora predstavlja za posjetioce parka jedinstvenu atraktivnost (si.
2). Kora je zaštićena žičanom mrežom. Deblo se nalazi u kosom položaju te
je poduprto stupom. Na ovoj parceli uzgaja se i jedan orijaški primjerak
libanonskog cedra — Cedrus libani (Trew.) Laws., ´Argentae´ visok oko 28
m i prsnog promjera 137 cm, zatim stablo crnike — Qu. ilex L., primjerak
velecvjetne magnolije — Magnolia grandiflora L. i grmovi japanske aukube
žuto panaširanog lišća — Aucuba japonica Thunb. f. variegata Dombr.


U Opatiji u parku »1. maj« nalaze se na parceli br. 3´4 dva primjerka hrasta
plutnjaka. Posađeni su poslije 1957. godine. Prvo stablo visoko je oko
10 m a mjeri u prsnom promjeru debla 53 cm. Međutim, deblo raste ukoso.
Drugo stablo ima visinu oko 5 m i prsni promjer debla 21 cm. Njegov
rast nije uspravan.