DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 47     <-- 47 -->        PDF

povećan te je sveukupni godišnji mortalitet od oko 13 vukova godišnje ostao
isti kako u vrijeme korišćenja otrova tako i poslije njegove zabrane.


Zbog nedostatka točne procjene visine populacije vuka u Gorskom kotaru
teško je a i vrlo rizično donositi neke od zaključaka samo na osnovu
podaatka o ulovu vukova odnosno isplaćenim nagradama. Međutim, nekoliko
pokazatelja može biti bez sumnje odraz broja vukova danas u odnosu
na njihov broj odmah iza Drugog svjetskog rata. Kao prvo ističemo štete
od vukova na domaćoj stoci i divljači koje su posljednjih godina sve rjeđe
ili gotovo izostaju. Drugo, brojnost vukova u promatranom razdoblju pala
je od 35—50 vukova godišnje na svega 9 vukova godišnje osamdesetih godina.
Treće, želja lovaca za odstrel vukova ostala je ista kao i ranijih godina
i dok se broj lovaca vidno povećao, broj ustrijeljenih ili na druge načine
stečenih vukova je znatno smanjen. I konačno niski fondovi divljih
dvopapkara preživača, posebno srneće divljači, koja je prirodna hrana vuku
može uzrokovati promjene u brojnosti vukova. Odstrel srna od 500 i
više grla godišnje pedesetih godina smanjen je na 400 grla godišnje šezdesetih
godina, 150 grla godišnje sedamdesetih i manje od 80 grla godišnje
osamdesetih godina. Upravo nedostatak prirodne hrane vuku u Gorskom
kotaru može bolje objasniti smanjenje broja ovog predatora nego dinamika
odstrela vukova sama za sebe. U svakom slučaju nameće se zaključak: ako
je smanjen ulov vukova odraz njihovog smanjenog brojnog stanja, neke će
se zakonske odredbe i navike ljudi trebati bitno izmijeniti ako se želi sačuvati
vuka u ovom dijelu Jugoslavije.


Bojovi ć i Coli ć (1975) optimistički prognoziraju da dolaze bolja
vremena za vuka u Jugoslaviji budući da je i u naših ljudi, a posebno u
lovaca, primjetan proces promjene općeg stava prema odnosu predator —
žrtva u okviru čega se mijenja i stav prema vuku. Zalažući se za zaštitu
vuka od istrebljenja i za njegovu bolju budućnost prenosimo prvi princip
Manifesta za zaštitu vuka (The Manifesto and Guidelines of Wolf Conservation)
koji je donesen na Prvoj međunarodnoj konferenciji za zaštitu vuka
(The First International Conference on the Conservation of the Wolf
(Pimlott, 1975):


»Vukovi, kao i ostale divlje životinje, imaju pravo živjeti u divljini.
To pravo nema veze s njihovom poznatom vrijednošću za čovjeka. Ono/
proizlazi od prava za sva živa bića da žive u zajednici s čovjekom kao dio
prirodnog ekosistema«.


LITERATURA


Bojović, D. and Colić, 1975: Wolves in Yugoslavia: with special reference
to the period from 1945 to 1373: pages 53—61 in D. H. Pimlott , ed. Wolves-
Proceedings of First Meeting of Wolf Specialists and of the First International
Conference on the Conservation of the Wolf. IUCN Publications
New Series Supplementary Paper No. 43. International Union for Conservation
of Nature and Natural Resources, Morges, Switzerland.


Frković, A., R. L. Ruff, L. C i en jak, and D. H u b e r. 1987: Brown bear
mortality during 1946—85 in Gorski kotar, Yugoslavia. Seventh International
Conference on Bear Research and Management, Plitvice Lakes National
Park, Yugoslavia. Pages 87—32.


I s a k o v i ć, I. 1970: Game management in Yugoslavia. J. Wildl. Mgmt. 34(4):
800—812.


529