DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 52     <-- 52 -->        PDF

drovski pripremila za izvršenje tog azdatka. Između ostalog, ona bi mogla
u vlastitoj organizaciji oformiti referadu za unapređenje proizvodnje, uključujući
u to izobrazbu i angažman stručnih kadrova, koja bi bila povjerena
jednom od istaknutih stručnjaka. Takve referade bi se mogle oformiti i po
regijama, a kad je to moguće i potrebno i po radnim organizacijama.


Poznato je da razvijene zemlje poduzimaju organizirane mjere za pronalaženje,
doškolovanje i angažman sposobnih stručnjaka iz čitavog svijeta.
Kad bi se i mi u zemlji bolje organizirali u tom smislu i stvorili povoljne
uvjete za rad, doškolovanje i angažman vlastitih stručnih kadrova, spriječili
bi u velikoj mjeri odliv sposobnih i perspektivnih stručnjaka iz zemlje,
a našoj privredi osigurali stručnjake visokog stručnog i poslovnog nivoa koji
su nam toliko potrebni za dalji uspješan razvoj.


Ako se uvaži naprijed rečeno, zadatak je očigledno složen i ni malo lak,
a i uvjeti za djelovanje su nepovoljni. To nas ipak ne smije obeshrabriti.
Prenaglašavati složenost situacije i teškoće, bilo bi ravno mirenju sa postojećim
stanjem u okolnostima kad su neophodne promjene i brze akcije. Ispalo
bi kao opravdanje vlastitog nesnalaženja, neodlučnosti i ravnodušnosti,
a doveli bi u pitanje i našu sposobnost da sagledamo izlaz i povedemo konkretne
akcije. Nijedna situacija, ma koliko bila teška, nije bezizgledna. Uvijek
je moguć izlaz. Pogotovo ako postoji jasan cilj i program i oslonac na
prave ljude za akciju. A iznad svega, ako organizatori akcije znaju što hoće,
ako su svijesni stranputica i rizika, a dovoljno hrabri i uporni da akcije dovedu
uspješnom kraju.


Kao što je to toliko puta potvrđeno u praksi i životu, jedino aktivnima
i hrabrima pripadne na kraju i najčešće uspješna budućnost. To saznanje
moglo bi sa svoje strane podstaći glavne aktere, prije svega inženjere i tehničare,
da najprije ostvare potrebno jedinstvo u opredjeljenju, a onda da sami
budu odlučni i uporni u ostvarivanju usvojenog programa.


UMJESTO ZAKLJUČKA


Premalo se čini na organiziranom i sistematskom izdizanju stručnih kadrova.
To je prvenstveno posljedica zatvorenosti unutar i između organizacija
udruženog rada i drugih institucija, čime je otežana međusobna suradnja,
razmjena stručnjaka i dostignuća, izbijanje i potvrđivanje sposobnih i
kreativnih.


Pošto razvoj struke i privređivanja najviše ovisi o nivou stručnosti, potrebne
su organizirane mjere protiv zatvorenosti, odnosno za otvaranje prema
drugima i svijetu općenito. Tome mogu mnogo pridonijeti sami inženjeri
i tehničari, bilo svojom društvenom aktivnošću u okviru Saveza inženjera
i tehničara, bilo poticanjem i poduzimanjem konkretnih akcija za unapređenje
proizvodnje i poslovanja u organizicijama u kojima su zaposleni. U
tome su izuzetne mogućnosti i odgovornost Poslovne zajednice »E>aportdrvo
« u donošenju odgovarajućih programa za unapređenje proizvodnje i
poslovanja, te uključivanju u njegovo ostvarivanje što šireg kruga organizacija
i institucija, posebno što većeg broja stručnjaka.


534