DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 53     <-- 53 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESIONAL PAPERS
Šum. list CXII (1988) 535


FINANCIJSKI REZULTATI JEDNOG AD HOC POKUSA
U Dl »SLAVONIJA« U SL. BRODU


Uroš GOLUBOVIĆ*


Za ovaj pokus dopremili smo furnirsku i pilansku oblovinu hrasta lužnjaka
s područje Šumarije Spačva i preradili je u odgovarajućim pogonima
Dl »Slavonija« u SI. Brodu. Cilj pokrusa je bio da utvrdimo da li se i
koliko prerađena oblovina slabije kvalitete pokriva onom bolje kvalitete, pa
ako je tako, onda kako taj problem riješiti?


Budući da smo unaprijed znali taj cilj ,to smo iz jedne sječine (naplodnog
si jeka) u Šumariji Spačva uzeli za pokus po 15 pilanskih trupaca hrasta
lužnjaka A, B i C kvalitete istih srednjeh promjera (45 cm) i istih dužina
(4 m). Osim toga iz iste sječine uzeli smo i 25 furnirskih trupaca također
istih dimenzija (45 cm / 4 m) i 16 od njih smo izrezali u furnire, a 19 u
piljenu građu, što je dopustivo samo u pokusu, iako se to često i u praksi
radi.


Dakle ukupno smo preradili 80 komada furnirske i pilanske oblovine
hrasta lužnjaka s prosječnim volumenom trupca 0,64 m:l i ukupnom drvnom
masom hrastovine od 51,20 m:i.


Kvalitetna struktura ukupno izrezane drvne mase hrasta lužnjaka na furnirskim
noževima u pogonu furnira i na jarmači, te tračnoj pili u pilanskom
pogonu prikazana je u tabeli 1.


Iz tabele 1. se odmah vidi da su F-trupci iskorišteni u furnire (bez ostatka
noža) sa 44%, a isti takvi F-trupci, znači istim srednjih promjera i dužina,
iskorišteni su na pilani s nešto više od 60%. Iz toga bi se mogoao povući
zaključak da F-trupce hrasta lužnjaka srednjeg promjera od 45 cm i dužine
4 m ne treba prerađivati u furnire, nego u piljenu građu, jer im se takvom
preradom povisuje postotak iskorištenja čak za 16%.


Istini za volju srednji promjer hrastovih trupaca od 45 cm je po JUS-u
iz 1955. godine bio granični promjer. Ispod toga promjera su bili pilanski
trupci K-kvalitete, a to znači da su to — uz druge JUS-om predviđene a-
tribute — budući F-trupci. Iznad toga promjera su stvarani F-trupci koji
smo i mi imali u pokusu.


Ovdje treba istaći da je novim standardima granica za F-trupce spuštena
još i na 40 cm srednjeg promjera bez kore, a pilanski trupci K-kvalitete
su potpuno ukinuti. Iz toga bi se mogla izvući dva zaključka:


a) da su predstavnici prerađivača drva što su bili zastupljeni u komisiji
za JUS, iz potrebe za sirovinom, pristali na navedenu standardnu odredbu;


Dr. Uroš Golubović, Šumarski fakultet. Zagreb. Simunska 25


535