DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*528.7 (Abies alba L.) Sum. list C´XII (1988) 489


TOČNOST ODREĐIVANJA POVRŠINE PROJEKCIJE KROŠNJE
OBIČNE JELE (Abies alba L.)


Vladimir KUŠAN*


SAŽETAK: U radu autor uspoređuje jedanaest načina računanja
površine projekcije krošnje obične jele aproksimirajući projekciju
krošnje krugom ili elipsom. Statističkom analizom je utvrđeno
koji je način određivanja površine projekcije krošnje najpod.esniji
za primjenu.


UVOD


Izmjera veličine i oblika krošnje zauzima važno mjesto pri izmjeri sastojina
za potrebe uređivanja i uzgajanja šuma te u mjerenjima za potrebe
ekologije. Navedene veličine imaju naročito značajnu ulogu prilikom procjene
zdravstvenog stanja šuma.


Osim toga, iz osnovnih veličina se mogu izračunati odnosi koji karakteriziraju
oblik krošnje.


Površina projekcije predstavlja jednu od najvažnijih karakteristika krošnje
pri izmjeri sastojina za potrebe uređivanja i uzgajanja šuma. Pomoću
površine projekcije krošnje mogu se lako izračunati sklop i pokrovnost. Sklop
se, kao veličina, često odrađuje, ali se njegovo određivanje najčešće svodi
na okularnu procjenu.


Prema Loetsc h & ali, 1973. mjerenje sklopa može se izvršiti na nekoliko
načina:
— okularnom procjenommjerenjem pomoću instrumenata kod kojih je kao uzorak upotrebljena
mreža točaka

primjenom fiksnog kuta izbrajanja
— pomoću fotografija sa zemlje.
Navedene metode daju relativno dobre rezultate za praktičnu primjenu,
dok je njihova "točnost nezadovoljavajuća za znanstvena istraživanja.
Zbog toga za znanstvena istraživanja treba upotrijebiti metode koje daju
točnije rezultate, kao što su:


1. Određivanje sklopa kartiranjem krošnji te mjerenjem površina; kartiranje
se može izvesti na osnovi

terestričkog ili
— fotogrametrijskog snimanja.
* Vladimir Kušan, diipl. inž. Šumarski fakultet, Zagreb, Šimunsfea c. 25
489