DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 75     <-- 75 -->        PDF

V


Many Color Slides and »Video Cassette«


Rad je usmjeren na gosodarenje i uređivanje mediteranskih šumskih ekosistema
poštujući sve njihove specifičnosti.


Polazeći od konstatacije da svaki šumski ekosistem ima višenamjensku funkciju
istovremeno, sintezom osobnih i svjetskih znanja i iskustava autor je dao prikaz
mogućih načina gospodarenja. Gospodarenje koristeći ekonomsku, ekološku i socijalnu
ulogu istovremeno, gospodarenje ekosistemima gdje dominira ekološka i
socijalna uloga i gospodarenje gdje dominira ekonomska uloga ekosistema.


Uvod u problematiku gospodarenja mediteranskim šumskim ekosistemima dan
je prikazom sadašnjeg stanja šuma i načina gospodarenja u svijetu s posebnim
osvrtom na Evropu i Mediteran. Na ovaj način autor uvodi čitaoca u problematiku
ne s namjerom da kopira tuđa iskustva, već da ih analizira i adaptira na
konkretna područja poštujući individualne specifičnosti.


U većini mediteranskih šumskih ekosistema dominiraju ekološka i socijalna
funkcija koje zahtijevaju bitno drugačiji pristup gospodarenju. Gospodarenje o-
vim ekosistemima koristeći sve namjene istovremeno ili davanje prioriteta nekima
od njih objedinjuje metode kombiniranog oblika gospodarenja.


U poglavlju kombinirano gospodarenje šumskim ekosistemima obrađeni su metodi
gospodarenja temeljeni na humanizaciji svih funkcija ekosistema. Ova harmonizacija
postiže se poštivanjem prirodnog odnosa činilaca i učesnika (čovjek


— tlo — biljka — životinja — klima) u aktivnosti korištenja zemljišta na ovom
području.
U poglavlju gospodarenje šumskim ekosistemima s dominirajućom ekološkom
i socijalnom ulogom dane su smjernice za gospodarenje najčešćim i karakterističnim
ekosistemima ovog područja (jelove, bukove, hrastove i borove ekosisteme).


Zadnjim poglavljem dani su principi klasičnog načina gospodarenja za ekosisteme
gdje dominira ekonomska uloga.


Ovim radom. prof. Klepac je dao novi pristup u gospodarenju mediteranskim
ekosistemima koji može poslužiti kao priručnik svim stručnjacima usmjerenim na
ovu problematiku. Rad je objavljen na engleskom jeziku, pa je time limitiran na
uži krug domaćeg stručnog čitalaštva.


Jela Bilandžija, dipl. inž.,
Šumarski institut Jastrebarsko