DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 81     <-- 81 -->        PDF

— uređivanje i pašnjačke melioracije
na površini od 4.0 miliona ha degradiranih
šuma;
— uređivanje i reguliranje paše na površini
od 6,0 miliona ha površina pod
alfom (graminea Štipa tennuissima L.).
Autor ističe da pri rješavanju naprijed
navedenih zadataka treba primijeniti metode
koje se bitno razlikuju od onih koje
se koriste u razvijenim evropskim zemljama:
treba se odreći principa onih metoda
koje su valjane za pavoljnije sredine
i razvijene regije. To je osnovna postavka
mediteranskog šumarstva.


Domaće životinje (goveda, ovce i koze)
su opisane s različitim rasama.


Autor je prikazao za Tunis i Maroko
vrlo detaljnu fizionomsku klasifikaciju s
gledišta pastoralne vegetacije. Zatim je
obradio stočarstvo odnosno pašarenje imajući
pred očima temeljne faktore animalne
produkcije: čovjek, životinja, vegetacija
i tlo. U tom smjeru prezentirani su
različiti načini uzgoja stoke. Dakako, autor
nije zaboravio ni problem paše koza
što je ilustrirao s podacima i tanjem
kozarstva u pojedinim zemljama.


Vrlo vrijedan i koristan dio Ziani jevi
h predavanja je »hranjiva vrijednost
krme« s naročitim obzirom na količinu
celuloze pojedinih biljaka.


Također je vrlo vrijedan dio Ziani j
e v i h predavanja koji nosi naslov »Procjena
produktivnosti krmiva«. U tom pogledu
autor je vrlo detaljno opisao metodu
rada za tu svrhu s konkretnim pri


mjerima. Posebnu vrijednost imaju rezultati
kemijske analize hranjivih materijala
u lišću hrasta s naročitim osvrtom na mjesece
kad je lišće ubrano.


Na kraju je »Uređivanje pašnjaka« koje
se sastoji u prostornom i vremenskom
harmoniranju triju komponenata: ishrana
određenog broja stoke, postojeći krmivi
resursi i potencijalne mogućnosti produkcije
krmiva pod uvjetom sačuvanja vegetacijskog
pokrova i potrajnog prihoda od
proizvodnje krmiva. Zatim slijede opisi
spomenutog uređivanja s opisom tehnike
rada.


Materija koju je obradio P. Zian i
vrlo je zanimljiva i vrijedna pogotovu za
područje našeg submediteranskog i mediteranskog
krša. S obzirom da se radi o predavanjima
koja su litografirana na francuskom
jeziku, Z i a n o v a iskustva i njegova
istraživanja nisu dovoljno poznata
ni dostupna naš:m šumarima. Zato bi bilo
dobro da autor svoja predavanja prevede
na hrvatski jezik i da ih jedna naša šumarska
ustanova po mogućnosti Šumarski
institut u Jastrebarskom — objelodani.*


Prof. dr. Dušan Klepac


* Prema izjavi P. Zianija, ova predavanja
umnožena su u vrlo ograničenom broju primjeraka
za potrebe mediteranskih šumarskih instituta.
U Jugoslaviji postoje samo četiri primjerka
(na francuskom jeziku), po jedan u
Šumarskom institutu Jastrebarsko, Institutu za
jadranske kulture u Splitu, u Savezu društava
ITŠDI Hrvatske i kod Prof, dr Dušana Klepea.
(Nap. Ur.)
Horst Kramer:
WALDWACHSTUMSLEHRE
(Znanost o rastu šume)


Verlag Paul Parey — Hamburg, Berlin
1988, p. 374 sa 156 slika i 165 tabela.


Dr Hnrst K r a m e r profesor uređivanja
šuma i direktor Instituta za ure


đivanje šuma i prirast Sveučilišta u Gottingenu
objavio je ove godine (1988) knjigu
pod gornjim naslovom u kojoj obrađuje
ekološke i antropološke utjecaje na rast
šuma, zatim govori o drvnoj masi i prira