DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 87     <-- 87 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE


ZAPISNIK


3. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 26. listopada 1988. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlović, dipl. inž., dr. Nikola Komlenović, dr. Đuro Kovačić,


Franjo Kolar, dipl. inž., Edo Kalajdžić, dipl. inž., Davor Krakar, dipl.


inž., dr. Branimir Prpić, Nadan Sirotić, dipl. inž., Stjepan Puljak, dipl.


inž., Slavko Sarčević, dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i Vlatka


Antonić.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje zapisnika 2. sjednice Predsjedništva Saveza.
2.
Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za razdoblje siječanj-
rujan 1988. godine, te donošenje određenih odluka.
3.
Razmatranje prijedloga (pisma) Ferdinanda Sulentića, dipl. inž. o prenošenju
autorskih prava koja se odnose na tiskanje njegovih knjiga i
rukopisa u trajno vlasništvo Saveza DITSDI Hrvatske.
4.
Informacija o Prijedlogu amandmana na Ustav SFRJ i Radnom materijalu
Nacrta amandmana na Ustav SR Hrvatske.
5.
Tekuća pitanja.
Ad. 1.
Zapisnik druge sjednice usvojen je bez posebnih primjedbi.


Ad. 2.


Obrazloženje o ostvarenim rezultatima poslovanja za razdoblje siječanj —
rujan 1988. godine dali su Vlatka Antonić i Ivan Maričević. U torn razdoblju
ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 90.946.086.— dinara s indeksom 125,7, a
ukupni rashodi u iznosu 75.307.550.— dinara s indeksom 104,10 u odnosu ina
plan.


Osvrt na očekivane rezultate poslovanja za cijelu 1988. godinu dao je poslovni
tajnik. U tom izlaganju posebno je naglasio problematiku u vezi izdavanja
Šumarskog lista (raskorak između cijene pretplate i troškova tiskanja) i
održavanja zgrade Šumarskog doma (raskorak između visine zakupnine i troškova
održavanja). Na kraju je zamolio da se razmotri i usvoji prijedlog o korekciji
planskih elemenata koji se odnose na ranije donesene odluke a u vezi
primjene interventnog zakona o raspodjeli (isplati) osobnih dohodaka zaposlenih
u stručnoj službi Saveza.


Pregled izvršenja financijskog plana u vremenu siječanj — rujan 1988. godine
i izvještaj o poslovanju sa određenim obrazloženjem i prijedlozima nakon
rasprave prihvaćeni su bez primjedbi i donesene su odluke:


569