DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 88     <-- 88 -->        PDF

1. Korekciju planskih elemenata za 1988. godinu treba uskladiti se odlukama
o isplati brutto osobnih dohodaka.
2. Isplatu osobnih dohodaka zaposlenih u Stručnoj službi Saveza usklađivati
prema Društvenom dogovoru o dohotku i zakonu. Vrijednost boda od 1.
listopada 1988. godine povećava se za 25%, a akontacija brutto osobnih dohodaka
za izvršene poslove i zadatke za razdoblje Siječanj — rujan 1988. godine povećava
se za 14%. Brutto osobni dohoci siječanj — prosinac 1988. Sodine u odnosu
na isto razdoblje 1987. godine mogu iznositi 140%.
3. Autorski honorari za Šumarski list povećavaju se /.a 25% od 1. studenog
1988. godine.
Ad. 3.


Ivan Maričević čita pismo Ferdinanda Sulentića i predlaže da se razmotre
uvjeti pod kojima bi se prihvatio njegov prijedlog o prenošenju autorskih prava
na tiskanje knjiga i rukopisa u trajno vlasništvo Saveza. Nakon rasprave usvojen
je prijedlog:


1. Prihvaća se prijedlog Ferdinanda Sulentića o prenošenju autorskih prava
u trajno vlasništvo Saveza.
2. Imenuje se komisija u sastavu Đuro Kovačić, Vladimir Spoljarić i Ivan
Maričević, koja će preuzeti odgovarajuću dokumentaciju i rukopise od autora.
Komisija je dužna zajedno sa autorom fleksibilnije definirati teme, koje će se
financirati od ostvarenih sredstava po osnovu autorskih prava. Predsjednik Adam
Pavlović predložio je da se uatoru Ferdinandu Šulentiću u ime Saveza DITŠDI najiskrenije
zahvalimo.
Ađ. i.


Đuro Kovaćić, ukratko naglašava dosadašnje rezultate naše zajedničke aktivnoti
za donošenje nacrta i prijedloga amandmana na Ustav Jugoslavije i Hrvatske.


Predlaže da razmotrimo Prijedloge sadržane u INFOKMACIJI koji se odnose
na utvrđivanje teksta za dopune Nacrta amandmana na Ustav SR Hrvatske, a
presudni su za reguliranje položaja šumarstva u našim ukupnim društveno-ekonomskim
odnosima.


Predsjedništvo je prihvatilo:


1. Informaciju o šumarstvu u Prijedlogu amandmana na Ustav SFRJ i radnom
materijalu Nacrta amandmana na Ustav SR Hrvatske.
2. Da se dostave primjedbe na Radni materijal NACRTA AMANDMANA NA
USTAV SR HRVATSKE — Komisiji za ustavna pitanja Saboru SR Hrvatske i Izvršnom
vijeću Sabora SR Hrvatske.
3. Društvima inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije dostaviti
odgovarajuće materijale — (stavove i obrazloženja) koje mogu koristiti u vođenju
rasprava i izgrađivanju svojih stavova o ustavnim promjenama.
Stavove Izvršnog odbora Samoupravne interesne zajednice šumarstva Hrvatske
prihvatilo je Predsjedništvo Saveza bez primjedbi a oni glase;