DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 89     <-- 89 -->        PDF

1. U Nacrtu amandmana na Ustav SR Hrvatske dopunjava se Amandman
XXXIII. točka 2., tako da glasi:
»Zakonom se može utvrditi obveza udruživanja dijela sredstava društvene reprodukcije
radi sudjelovanja u financiranju razvoja privredno nedovoljno razvijenih
krajeva, PROŠIRENE BIOLOŠKE REPRODUKCIJE SUMA, TE REKONSTRUKCIJE
SUMA OŠTEĆENIH OD SUŠENJA VEĆIH RAZMJERA, kao i radi
izgradnje i rekonstrukcije prometnih, energetskih i vodoprivrednih objekata,
ako se na samoupravnoj osnovi nisu mogla ili ne mogu osigurati sredstva za
financiranje tih potreba«.


2. Dodaje se novi Amandman XXXIII. A koji glasi:
»Zakonom se može utvrditi obaveza udruživanja dijela sredstava društvene reprodukcije
za financiranje održavanja vodoprivrednih objekata i uređaja, ZAŠTITE
SUMA OD POŽARA VECIH RAZMJERA, BIOLOŠKE REPRODUKCIJE
SUMA NA PODRUČJU KRŠA, te željezničke i cestovne infrastrukture, kada su
oni nezamjenjiv uvjet života i rada građana ili privrednog i društvenog razvoja
i utvrđeni Društvenim planom Republike«.


3. Izmjenjena točka 4. Amandmana XXXIV. glasi:
»Radnici i drugi radni ljudi imaju pravo i dužnost, da neposredno ili preko svojih
organizacija i zajednica, samoupravnim sporazumom osnivaju samoupravne
interesne zajednice ili druge oblike samoupravnog organiziranja u oblastima vodoprivrede,
ŠUMARSTVA, te u stambenoj i komunalnoj oblasti, radi zadovoljavanja
svojih radnih i zajedničkih potreba i interesa i ukslađivanja rada s
tim potrebama i interesom«.


Opaska : Poželjno je da se u toku daljnjih aktivnosti traže povoljnija rješenja
za konačni tekst Prijedloga amandmana na Ustav SR Hrvatske.


Ivan Maričević ukratko obrazlaže važnija pitanja vezana za tekuće poslovanje.
Između ostalog naglašava da je potrebno utvrditi osnovne elemente za određivanje
cijene ŠUMARSKOG LISTA za 1988. godinu, tiskanica, visine zakupnine
za poslovni prostor u Šumarskom domu i dr. za naredno razdoblje.


Adam Pavlović je predložio da se rasprava o ovim pitanjima i prijedlozima
vodi na slijedećoj sjednici, što je PREDSJEDNIŠTVO i prihvatilo.


PREDSTAVLJANJE KNJIGE Ferdinanda Šulentića, »NA ŠUMARSKIM I LOVAČKIM
STAZAMA« (Nastavak rada 3. sjednice PREDSJEDNIŠTVA u proširenom
sastavu}


Nakon uvodne riječi odnosno pozdrava autora F. Šulentića i prisutnih predsjednika
ing. A. Pavlovića, knjigu je prikazao dipl. inž. Oskar Piškorić.


Dipl. inž. Piškorić, između ostalog, naglasio je, da je »knjiga pod naslovom
»Na šumarskim i lovačkim stazama«, koja nas je dananas okupila, jedinstvena
u šumarskoj struci a takove nisu česte ni izvan šumarskih odnosno šumarsko-
drvnoindustrijskih krugova. Ova knjiga u biti je autobiografija ali gotovo
u potpunosti omogućuje uočavanje obrisa vremena od autorovih dječačkih
dana do završetka njegovog radnog, ali ne i spisateljskog, vijeka. Po tome je
i dokument iz kojeg će se moći koristiti kamenčići za mozaik stanja i zbivanja


571