DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 9     <-- 9 -->        PDF

vježbana radnika dnevno može snimiti 30—50 projekcija s prosječno 12 točaka
po krošnji, ovisno o obliku njene projekcije. Zbog toga se nameće potreba
pojednostavljenja snimanja i mjerenja površine projekcije krošnje. Pojednostavljenje
se može postići ako se projekcija krošnje aproksimira likom
koji će biti jednostavan a njegova površina će moći dovoljno točno nadomjestiti
stvarnu površinu projekcije krošnje.


Za istraživanje sam odabrao običnu jelu (Abies alba L.). Jela je vrsta
koja dobro podnosi zasjenu, ali isto tako i voli svijetlo. Zbog toga jela u
borbi za svjetlom razvija najrazličitije oblike krošnje. Na terenima gdje
raste u gustom sklopu razvija veoma mnogo najrazličitijih oblika krošnje
s projekcijama koje su izdužene, eliptične, ovalne, te pravilne, tj. kružne.
Na terenima gdje raste u rjeđem sklopu razvija uglavnom pravilnu krošnju
s kružnom do ovalnom projekcijom.


METODA RADA


Najčešće se površina projekcije krošnje računa kao površina kruga s
polumjerom koji predstavlja srednju vrijednost od n polumjera, najčešće
2, 4, 8 (Assmann, 1970). ili kao zbroj kružnih isječaka, 4 ili 8 (Kramer
, Akca , 1987). Cesto se površina projekcije računa pomoću promjera.


Da bi utvrdio na osnovu kojeg polumjera ili promjera bi bilo najbolje
računati površinu projekcije, snimio sam 75 projekcija krošnji ortogonalnoni
metodom i karbirao ih u mjerilu 1:50. Osnovicu za snimanje pojedine
krošnje postavio sam proizvoljno u odnosu na stablo, te okomito na
nju izmjerio udaljenosti do karakterističnih točaka projekcije koje sam iskolčio
metalnim kolačićima uz pomoć krutog viska i trasirke. Projekcije sam
iskolčio s prosječno 12 točaka (8—17) ovisno o obliku krošnje. Na karti
svake pojedine krošnje odredio sam površinu njene projekcije mrežom točaka.
Tako izmjerenu površinu smatrao sam dovoljno točnom tj. stvarnom
površinom projekcije krošnje. Zatim sam na karti svake pojedine krošnje
mjerio polumjere i promjere potrebne za računanje površine kruga ili elipse
kako slijedi:


Ki? « aritmetička sredina od n polumje


= 4 -ir


ra, iz, svake točke do centra stabla
(slika 2a)
v -~~ TT r = aritmetička sredina između
2 ~ min,max´


mm, max
najvećeg i najmanjeg polumjera


K3 = Jf-1 ca-š*")2 (slika 2b)


površina izračunata kao zbroj 4 kružna


S2 TT


isječka (slika 2c)


15 = aritmetička sredina od n promjera,


iz svake točke kroz centar sta


bla (slika 2d)