DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 95     <-- 95 -->        PDF

IN MEMORIAM


AKADEMIK
JOSIP ROGLIĆ


(1906—1987)


Dana 18. listopada 1987. umro je u
Zagrebu, u 82. godini života, naš vodeći
geograf, akademik i umirovljeni redovni
profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu dr. Josip
Roglić.


Josip Roglić rođen je 14. ožujka 1906.
u Župi Blokovskoj, Općina Imortski, kao
dijete seljačke obitelji. U rodnom mjestu
završio je osnovno školovanje, a u Splitu
klasičnu gimnaziju. Godine 1926. upisao
se na Pravni fakultet, ali je u drugoj godini
prešao na Filozofski fakultet Univerziteta
u Beogradu, gdje je 1930. diplomirao
(geografsko-geološku grupu predmeta),
a godine 1934. položio profesorski ispit
i obranio doktorsku disertaciju o geografskim
odnosima i geomorfologiji Blokova.


U Beogradu je god. 1931. postavljen za
supletna i kasnije za profesora realke. a


u razdoblju 1936—1941. bio je profesor na


III. muškoj gimnaziji, školsku 1934/35. godinu
proveo je zbog specijalizacije na sveučilištima
u Strasbourgu i u Montpellieru.
a 1938/39. u Berlinu i u Beču. Godine 1941.
postavljen je za profesora na I. ženskoj
gimnaziji u Zagrebu, ali je iste godine
premješten u službu u Hrvatski bibliografski
izdavački zavod, a kasnije na Visoku
pedagošku školu u Zagrebu, gdje je
1943. izabran za izvanrednog profesora.
Redovni profesor Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu postaje 1945. a 1946.
prelazi u istom zvanju u novoosnovani
Prirodoslovno-matematički fakultet. Od
izbora za redovnog profesora, akademik
Roglić vodio je Geografski zavod, a od
1960. i novoosnovani Geografski institut
Sveučilišta sve do god. 1963. Školske gogodine
1947/48. bio je dekan Prirođoslovno-
matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Akademik J. Roglić obavljao je mnogobrojne
dužnosti. Od god. 1933. do 1941.
bio je tajnik Geografskog društva u Beogradu.
Godine 1945. i 1946. vodio je Komisiju
za razgraničenje između FNRJ i
Italije pri Predsjedništvu vlade NRH, te
je sudjelovao kao ekspert u jugoslavenskoj
delegaciji na Mirovnoj konferenciji
u Parizu. God. 1347. obavio je sve pripreme
za osnutak Geografskog društva Hrvatske
i ,bio je predsjednik tog Društva do
1962. Jedan je od osnivača Speleološkog
društva Hrvatske (1954). Vrlo je aktivan
u suradnji i organiizranju geografa Jugoslavije
te je bio predsjednik Savjeta
Geografskih društava SFRJ i Nacionalnog
komiteta za geografiju. Od 1963. ograničio
je, zbog bolesti očiju, svoju aktivnost
samo na nastavu i znanstveni rad. God.
1976. prešao je u starosnu mirovinu nakon
45 godina nastavničkog rada.


Akademik Roglić bio je član mnogih
znanstvenih organizacija. Izvanredni član


577