DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Simpozij o postanku spilja. Geogr. glasnik, 23.
132—134., Zagreb 1961.
Reljef naše obale. Pomorski zbornik, 1, 3— 18.,
Zagreb 1962.
Geografsko značenje turizma. Geogr. zbornik.
24, 125—131., Zagreb 1962.


Zagreb. Die Grundlagen unci das Wesen seines
schnellen Waschstums. Mitteilungen CJsterreich.
geograph. Gesellsch.. 105, 1/2, 141 —
—154., Wien 1963.


Les poljes du Karst dinarique et les modifications
climatiques du quaternaire. La revue
de Geographie, A. 88, 1/2. 105—125., Bruxelles
1964.


Geografsko izučavanje reljefa. Zbornik VIT.
kongres geografa SFRJ, 239—248., Zagreb
1964.


The delimitations and morphological types of
the Dinaric karst. Naše jame, 7, 12—20., Ljubljana
1965.


Litoralizacija i njeno značenje. Pomorski zbornik,
4, 679—708.. Zagreb 1966.


Prirodne nauke u Jugoslavenskoj akademiji znanosti
i umjetnosti. Zbornik Matice srpske
za prirodne nauke. 31, 219—222.. Novi Sad
1966.


Neues vom Dinarischen Karst. Kosmos. 6, 2;>1—
—255.. Stuttgart 1967.


Prometno valoriziranje istarsko-kvarnerskog
primorja. Riječka revija. 2—3, 135—151., Rijeka
1967.


Odnos riječne erozije i krškog procesa. Cvijićev
zbornik SAN. 59—68., Beograd 1968.
Geografski elementi i faktori. 1—204.. Zagreb


1968.
Geografski aspekt dinarskog krša. Krš Jugoslavije,
JAZU, 6. 19—38., Zagreb 1969.


Die Gebirge als die Wiege des geschichtlicho i
Geschehens in Sudosteuropa. Coll. Geographium,
1/2. 225—239., Bonn 1970.


Valoriziranje Butišničkog jarka. Simpozij o zaštiti
prirode u našem kršu, JAZU (1970).
193—202., Zagreb 1971.


Aspekti prometnog valoriziranja Hrvatske. Naučno
savjetovanje »Prometno valoriziranje
Hrvatske«, JAZU, 21—43.. Zagreb 1971.


Tunel kroz Učku. Čovjek i prostor, 6. 8.. Zagreb
1971.
Autocesta Zagreb — Split. Ibid.. 10. 15, Zagreb
1971.
Geografski aspekt degradacije okoliša. Geografski
horizont, 19, 3/4, 1—13., Zagreb 1973.


22.
međunarodni geografski kongres i 13. skupština
Međunarodne geografske unije (23. 7.
do 3. 9. 1972.). Geograf, glasnik. 35, 5—11.,
Zagreb 1973.
Prilog hrvatskoj kraškoj terminologiji. Krš Jugoslavije,
JAZU, 9, 1. 1—72., Zagreb 1974.


Morfološke posebnosti nacionalnog parka Plitvička
jezera. Plitvička jezera — čovjek i
priroda, 5—22.. Zagreb 1974.


Nacionalni park Plitvička jezera i njegova pouka.
Povodom 25. obljetnice (1949—1974).
Geogr. horizont. 20/1—4, 1—10.. Zagreb 1074.


Južno Hrvatsko primorje. Prirodna osnova. Geografija
SR Hrvatske, fi, 9—20. i 36—43.. Zagreb
1974.


Središnja
Hrvatska. Obilježja prirodne osnove.
Ibid., 1, 44—61. i 77—92.
Istočna Hrvatska. Prirodna obilježja. Ibid.. ´´,.
17—23. i 34—45.. Zagreb 1975.


Sjeverno Hrvatsko primorje. Prirodna osnova.
Ibid., 5, 5—28.


Odnos između povrsja i podzemlja Dinarskog
krša. Acta carsologica, SAZU. 6, 1. 11—19..
Ljubljana 1974.


Geomorfološki prometno-geografski aspekti nacionalnog
parka Plitvička jezera. Plitvički
vjesnik, 14, siječanj. 4—5., Titova Korenica
1975.


Otvorena znanstvena stanica Ivo Pevalek. Ibid..
16—18, svibanj, 3. Titova Korenica 1975.


Razvoj geografije i njena uloga u suvremenom
društvu. Simpozij prirodne znanosti i niihovo
značenje u suvremenom društvu. Hrvatsko
prirodoslovno društvo, 125—128., Zagreb
1975.


Prilog nastave prirodnih znanosti očuvanju i
valorizaciji okoliša. Ispit generacije, 92—
—100., Beograd 1976.


Raznolikosti, specifičnosti i valoriizranje primorskog
krša. Simpozij »Ekološko valoriziranje
primorskog krša«. 7—17.. Split 1976.


Revizija prostornog plana nacionalnog parka.
Plitvički vjesnik. 24, siječanj, 1—2., Gospić
1976.
Prostorni plan u završnoj fazi. Ibid.. 33. stuđeni-
prosinac, 3., Gospić 1976.


Prostorno planiranje u slučaju nacionalnog parka
Plitvička jezera. Ibid.. 35, travanj. 3..
Gospić 1977.
Naša geografska misao u poslijeratnom razdoblju.
Zbornik X. jubilarnog kongresa geografa
Jugoslavije. 31—40., Beograd 1977.


Reljef primorja između Grubeštičkog i Marinskog
zaljeva. Ljetopis JAZU. 78 (1973/741.
643—646., Zagreb 1978.
Valoriziranje i diferenciranje Istre u nacionalnoj
zajednici. Zbornik radova »Susreti na
dragom kamenu«. 6, 213—221.. Pula 1979.


Pazinčička greda i njeno značenje. Zbornik skupa
»Susreti na dragom kamenu«, 7. 169—177..
Pula 1979.


Geomorfološko-pejzašna obilježja Medvednice.
Park prirode »Medvednica« — studija zaštite
prirode, 11—12., Zagreb 1979.
Potreba i značenje istraživanja primorskog krša.
Spomen zbornik o 30. obljetnici Geografskog
društva Hrvatske, 189—204., Zagreb
1979.


Les barrages đe tuf calcaire aux Lncs de Plitvice.
Assoc, francaise de Karstologie. Mem.
3, 137—145., Poitiers 1981.
Za objektivniji i usklađen koncept geomorfologije.
Geogr. glasnik. 43. 9—25.. Zagreb
1981.


Geografski aspekt na prirodnu podlogu Istre.
Liburnijske teme. 4, 23—34., Opatija 1981.
Biljni pokrov na kršu u svjetlu razvojnih etapa.
Radovi ANU BiH, 72, Odjeljenje prir. i
mit. nauki, 21, 87—94.. Sarajevo 1983.


Krš — Terminologija. Šumarska enciklopedija.
2, 307—308., Zagreb 1983.


Analiza prometno-geografskih prednosti riječkog
pravca. Značenje riječkog pravca kao
veze Jadrana s unutrašnjošću Jugoslavije i
Evrope. Zbornik radova, JAZU, Znanstveni
savjet za pomorstvo, sekcija za luke. 1. 11 —
-26.. Zagreb 1984.


Dr. S. Bertović