DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 39     <-- 39 -->        PDF

IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA — CONFERENCE PAPERS
UDK 331.021:630*323 šum. list CXIII (1989) 133


OVISNOST PREKIDA RADA O METODI RADA PRI SJECl
I IZRADI DRVA*


Vend VONDRA**


SAŽETAK: U razdoblju 1971—1987. obavljena su istraživanjaosnovnih činilaca sječe i izrade drva u SR Hrvatskoj. Kronografijom
je bilo snimljeno 5635 radniko-dana. Terenska istraživanja
su obuhvatila većinu radnih i terenskih uvjeta rada. Suvremenim
metodama analize dobiveni su mnogi korisni rezultati.


Za računanje prosječnog čistog radnog vremena sastavljeni su
diferencirani sistemi regresijskih modela.


Vrijeme prekida rada analizirano je u ovisnosti o čistom vremenu
na nivou radnog dana. Testiranjem proporcija prekid/čistovrijeme nije dokazana značajna razlika između individualnog rada
i rada u dvočlanim grupama. Razlike u prekidima rada također
nisu potvrđene između mjeseci u godini.


Prekidi rada kreću se u rasponu od 30—43% od ukupnog vremena,
ovisno o metodi rada.


Radnici su izloženi štetnom utjecaju motorne pile iznad tolerantnih
granica, osim kod izrade četinjača s ručnim karanjem.
Što je niži stupanj izrade drvnih sortimenata u šumi, sjekači rade
u nepovoljnijim ergonomskim uvjetima.


Rezultati istraživanja fizičkog naprezanja putem mjerenja pulsa
srca pri radu ukazuju da je i fizičko naprezanje iznad dozvoljenih
granica. Budući da je nepropisna primjena osobnih zaštitnih
sredstava pri radu, zdravlje radnika je i dalje ugroženo.


U diskusiji o rezultatima istraživanja navedene su neke realne
mogućnosti poboljšanja današnjeg stanja.


Ključne riječi: Sječa i izrada drva; Studij vrumena; Prekidi rada.


UVOD


Za potrebe radnih organizacija šumarstva u SR Hrvatskoj u razdoblju
1971—1987. istraživali smo osnovne činioce sječe i izrade drva. Dio
rezultata tih istraživanja čine diferencirani sistemi regresijskih modela (jednadžbi)
za računanje ukupnog radnog vremena (norma vremena) sječe i
izrade drva (9, 10).


* Referat na Međunarodnom simpoziju »Developments on Work Studies
in Forestry« održanom u Solunu
1988. godine.
** Vencl Vondra, dipl. inž., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu