DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Sječu i izradu drva u šumama Hrvatske obavljaju radnici-sjekači motornim
pilama lančanicama i ručnim alatom. Za sada, a vjerojatno još
dosta dugo zadržat će se ta tehnologija. Dakle, radi se o sistemu čovjek —
stroj — radni uvjeti. Cilj istraživanja bio je pronalaženje zakonitosti u tom
sistemu. Pri tome se nastojalo uskladiti ergonomske, tehnološke i organizacijske
zahtjeve s ekonomskim mogućnostima šumarstva u SR Hrvatskoj.


Radnici-sjekači u Hrvatskoj uglavnom nisu bili obučeni u školi za šumske
radnike. Većina tih radnika nemaju dovoljno znanja o racionalnom
radu i odmaranju pri radu. Potrebno znanje i vještinu za rad stekli su na
obaveznim tečajevima a kasnije sami uče raditi.


Trajanje propisanog dnevnog radnog vremena iznosi osam sati. Radni
dan počinje ulaskom na sječnu liniju a završava izlaskom iz sječne linije.
Prijevoz radnika iz mjesta stanovanja na radilište odvija se autobusima ili
kombibusima.


Rezultati se temelje na nizu objašnjenih zakonitosti o međusobnom djelovanju
činilaca u odvijanju i izvršavanju radnih operacija čistog (´produktivnog)
radnog vremena.


Vrijeme prekida rada je znatno teže (istraživati, jer ono ovisi o težini i
složenosti radnih operacija čistog vremena, o radnom kapacitetu radnika,
stručnosti i vještini radnika, pravilnom načinu odmaranja pri radu, (metodi
rada, klimatskim uvjetima, štetnom utjecaju buke, vibracija i ispušnih
plinova motorne pile, motiviranosti radnika za rad i drugim činiocima.


Za ta istraživanja potrebna su značajna sredstva, kvalitetna i moderna
oprema i tim istraživača specijalista za pojedina znanstvena područja. Međutim
mi nismo sve navedene činioce istodobno istraživali.


Već prilikom pripreme istraživanja pretpostavili smo da objektivne iznose
trajanja prekida rada nećemo dobiti neposrednom vezom za predmet
rada — stablo, nego da trebamo naći vezu između čistog vremena i prekida
rada na razini radnog dana (smjene-dana). Put kojim smo došli do rezultata
prikazat ćemo u ovom članku.


METODA RADA


Kronografijom smo snimili sječu i izradu drva u trajanju od 5635 radniko-
dana. U nizinskim i brdskim jednodobnim šumama 3524, a u planinskim
i brdskim prebornim šumama 2111 radniko-dana. U toku snimanja
obuhvaćeno je 350 radnika (oko 5% svih radnika). Bilo je posječeno oko


62.000 stabala 15 vrsta
drveća.
Za terenski dio istraživanja razrađen je detaljan plan snimanja. Kriteriji
za formiranje
plana bili su:
— ekološko-gospodarski tip šuma,


— vrsta drveća,
— metoda rada,

broj radnika u grupi (individualni rad ili dvočlane grupe s jednom
motornom pilom),

terenski uvjeti.