DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Razrađene su osnovne grupe istraživanja kombiniranjem tih uvjeta tako
da se obuhvate sve potrebne kombinacije tih uvjeta. Detaljnim pisanim
uputstvima (6, 7) i na tečajevima snimatelji su osposobljeni za terenska istraživanja.
Radnici su odabrani po kriteriju reprezentativnih predstavnika
cijele populacije radnika. Osnovne jedinice snimanja podataka bili su stablo
i cijeli radni dan. Svi činioci i elementi rada na stablu evdenitrani su na
obrazac za jedno stablo.


Primijenjenu strukturu ukupnog radnog vremena prikazali smo na
shemi 1.


Shema 1 Struktura ukupnog radnog vremena


Ukupno radno vrijeme (URV)


Čisto vrijeme (CV) Prekidi rada (PR)
Prijelaz
do stabla
Radne
operacije
na stablu
Priprernno-
zavtšno
vrijeme
Potrebni
prekidi
rada
Nepotrebniprekidirada
Slučajni
gubici
(PDS) (RAS) (PZV) (PPR) (NPR) (SG)


Potrebni prekidi zbog radnika PPR1
Potrebni prekidi rada zbog sredstava PPR2
Potrebni prekidi rada ostali PPR3
URV = CV + PR; CV =: PDS + RAS; PR = PZV + PPR NPR + SG
PPR = PPR1 + PPR2 + PPR3


Mjerenje naprezanja radnika putem pulsa/min obavili smo 1983. i 1984.
godine. Metoda mjerenja opisana je u članku (8). Rezultate tih mjerenja koristili
smo za kontrolu stvarnog naprezanja radnika s dozvoljenim naprezanjima.


Ukupno projektirano radno vrijeme — norma vremena (URVP) sastoji
se od:


URVP = PDS + RAS + PRP pri čemu se projektirani prekidi rada
(PRP) sastoje od PZV i PPR (PPR1 +
PPR2 + PPR3).


U daljnjem obrazlaganju postupka koristit ćemo skraćenice.


OBRADA PODATAKA I ANALIZA REZULTATA


Sve snimljene podatke obrađivali smo pomoću kompjutera. Za obradu
i analizu rezultata koristili smo matematičke i statističke metode,
analizu i sintezu te generalizaciju.


Prvo smo analizirali zakonitosti djelovanja činioca rada u čistom vremenu.
Od planom diskriminiranih 253 grupa po kombinacijama uvjeta a