DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 42     <-- 42 -->        PDF

nalizama smo dokazali da je moguće izvršiti spajanje dijela grupa. Preostalo
je 112 grupa kombinacija uvjeta. Iz prestrukturiranih podataka daljnjim
analizama regresijskih modela za utvrđivanje čistog vremena (PDS, RAS).


Snimljene prekide rada (PR) prije analize umanjili smo za iznose NPR
i SG jer su oni po svom sadržaju nepotrebni ili slučajni pa ih u strukturu
URVP ne treba uključivati. Ta su vremena u ukupnom snimljenom radnom
vremenu iznosila 4,24" <>.


U daljnjoj analizi smo za preostalih 112 grupa uvjeta međusobno usporedili
proporcije PRP/CV. Raspon proporcija među grupama kretao se
od 31 do 93%. Uzrok raspona tih proporcija pripisali smo utjecaju metoda
rada.


Snimanjem su obuhvaćene slijedeće metode rada:


Lis tace:


Ml — izrada tehničke oblovine i prostornog drva od 1 m (istraživanja


u jednodobnim šumama odnosila su se samo na tu metodu ra


da).


M2 — izrada oblovine različitih dužina -i prostornog drva od 1 om.


M3 — izrada oblovine »različitih dužina i višemetarskog prostornog drva


Četinjače:


M4 — izrada ručno karane oblovine različitih dužina i celuloznog drva
od 1 m,
M5 — izrada neokorane oblovine različitih dužina i celuloznog drva od
1 m,
M6 — izrada ručno korane oblovine različitih dužina i višemetarskog
celuloznog drva,
M7 — izrada neokorane oblovine različitih dužina i višemetarskog celuloznog
drva.


Navedene metode i broj radnika bili su kriteriji daljnjeg grupiranja
podataka. Za sve grupe međusobno testom i ocjenom razlike proporcija
PRP/CV utvrdili smo da ne postoji signifikantna razlika PRP između individualnog
rada i dvočlanih grupa radnika. Razlika nije potvrđena niti među
metodama M3, M5 i M7 i među metodama M4 ,i M6. Snimljena vremena
preostalih grupa metoda, za koje je razlika dokazana, prikazujemo u
tablici 1.


Da bi ispitali postoji li potreba za diskriminiranjem PRP po sezonama
rada izvršili smo daljnju analizu. Testirali smo proporcije PRP/CV po
mjesecima sa proporcijama suma svake grupe. Signifikantnu razliku potvrdili
smo samo kod Ml az mjesec maj. U svim ostalim slučajevima ta
razlika nije potvrđena. Veličine uzoraka po mjesecima unutar grupa bile
su različite. To je posljedica za naše uvjete još uvijek izraženog sezonskog
karaktera rada.