DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 59     <-- 59 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630*272 (Quercus pseudosubar Santi) Sum. list CXI1I (1189) 153


PRILOG UZGAJANJU SUPLUTNJAKA


(Quercus pseudosubar Santi, Q. Cerris x Q. Suber, Q. x Hispanica Lam)


U NASADIMA VINODOLSKOG PRIMORJA


Petar ŠOLIĆ*


SAŽETAK: U radu je prikazano uspijevanje dekorativnoghrasta suplutnjaka — Quercus pseudosuber Santi (Q. cerris X


Q. suber, Q. X hispanica Lain.) u Novom Vinodolskom. Iznijeti su
i prijedlozitikulturnoj
za veće proširenje ove
praksi ovog područja.
ornamentalne stablašice u horRiječiranje.
natuknice: Suplutnjak. Vinodolsko područje. KultiviUVOD


Vinodolsko primorje obuhvaća usko obalno područje između Šmrike na
sjeverozapadu i Novoga Vinodolskoga na jugoistoku. Sa sjeverne strane zaštićeno
je primorskim vapnenačkim bilom kojim je odvojeno od Vinodola,
flišne udoline koja kod Novoga Vinodolskoga izbija na more. Otok Krk zaštićuje
ovo područje s juga. Na ovom priobalnom pojasu duljine oko 27 km
nalaze se pitoma primorska mjesta veoma važna za razvoj turizma. Naročitu
turističku ulogu imaju Crikvenica i Novi Vinodolski. J u r d a n a e t Nova
k ističu (1967, 1:744) da razvoj Crikvenice kao klimatskog lječilišta, a
i njen turistički razvoj započinje 1891. i 1892. U to vrijeme u Crikvenici su
zasađeni prvi parkovi i drvoredi. Oppit z navodi (1965, 6:313) da je kao
morsko kupalište Novi Vinodolski značajno turističko mjesto.


Vinodolska rivijera obiluje hortikulturnim zelenilom i rijetkim ukrasnim
mediteranskim dendrološkim vrstama. S obzirom da se suplutnjak kao
veoma interesantna i ornamentalna poluzimzelena stablašica s plutastom
korom kultivira u Novom Vinodolskom, potrebno je ispitati uvjete njegova
uspijevanja na ovom području i iznijeti prijedloge za daljnje uzgajanje.


TAKSONOMSKA PRIPADNOST


Piccioli (1923:126), Giperborej ski et M a r k o v i ć (1952 : 122)
i Vukičevi ć (1982 : 284) smatraju da je ovaj takson hilbrid
zimzelenog hrasta plutnjaka — Q. suber L. i listopadnog hrasta cera — Q.
cerris L. Stoga se naziva još i cer plutnjak (ital.: cerro — sughera). Međutim,
Ehrendorfer (1973:221), Jovanović (1982:328) i Trinajsti
ć (1987:108) upotrebljavaju naziv Q. pseudosuber Santi kao sinonim
za vrstu Q. crenata Lam. Prema Lovrić u (1981, 3—4: 128), suvar (oplutnik,
jadranski hrast) — Q. crenata Lam. nije hibridnog porijekla. Prema


* Dr. Petar Šolić, Rijeka, Rade Končara 44/X
153