DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 64     <-- 64 -->        PDF

nego u susjednom Senju. Zaključujemo da na obalnom području Vinodola
(i u Vinodolskoj dolini) vlada izmijenjeno-mediteranska, jadranska klima
sjevernog tipa.


Gipcrborejski cl Marko vic ističu (1952:122) da suplutnjak
lakše podnosi našu primorsku klimu negoli pravi plutnjak. Ovu konstataciju
potvrđuje uspješno uspijevanje ovog hrasta u Novom Vinodolskom. Prema
tome, u čitavom Vinodolu postoje povoljni klimatski uvjeti za uzgajanje ove
hibridne forme.


b)Edafski uvjeti. — Na Pedološkoj karti Jugoslavije koju su izradili
Nejgebaue r et al. (1963, 2), označeno je da u Vinodolskom primorju
prevladava goli krš s pjegama crvenice i redzine. Ova se tla nalaze
na karbonatnim podlogama. Jova n ovi ć primjećuje (1967 : 383) da suplutnjak
lakše podnosi vapnenačku podlogu od (acidofilnog) plutnjaka. Zaključujemo,
da u Vinodolu tla odgovaraju za uzgajanje suplutnjaka u hortikulturne
svrhe.


VARIJETETI


Prema Rossi u (1930, 17:77), suplutnjaku — Quercus pseudosuberSanti pripada varijetet:


— var. adriatica Simk. Utvrdio ga je mađarski botaničar Simonkai na
pećinastim mjestima kod Žaklja blizu Rijeke. Međutim, na osnovi našeg ranijeg
izlaganja taksonomske pripadnosti i uvjerenja Simonka i a (1909,
VIII : 39) da je jadranski hrast — Q. adriatica Simk. geografska rasa hrasta
plutnjaka — Q. suber L. (»... ferner iiber Quercus adriatica, eine neue geographische
Rasse von Quercus suber L.. . .«), jasno je da postojanje taksona
Q. pseudosuber Santi var. adriatica Simk. nije dokazano.
Krussman n je opisao (1958, 1:517) slijedeće varijetete od Quercus
x hispanica Lam.:


— var. crispa (Loud.) Rehd. Deblo je pokriveno debelim slojem gustog
pluta koje je na površini vijugavo ispucano. Listovi su na rubu kovrčavi,
dugi 5—8 cm.
— var. dentata (Wats.) Rehd. Grane su tanke i slabo plutaste. Listovi su
na rubu nazubljeni, dugi oko 8 cm i široki 3,5 cm. Osnova lista je katkad
ušasta, a naličje lista bijelo pustenasto.
— var. lucombeana (Sweet) Rehd. Ovaj varijetet suplutnjaka ima široko
piramidalnu krošnju, plutastu koru i duguljasto lišće jajolikog oblika. Nastao
je 1765. u Engleskoj.
UZGOJ I PRIMJENA U HORTIKULTURI


Suplutnjak je ornamentalno poluzimzeleno stablo veličanstvenog habitusa
s vrlo zanimljivom, duboko izrezanom plutastom korom. Posebnu interesantnost
predstavlja brzo opadanje njegova lišća u proljeće i zatim naglo
prelistavanje.


Prema Kriissmann u (1958, 1:517), u hortikulturnoj praksi se upotrebljava
od 1830.


158