DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 96     <-- 96 -->        PDF


Rigolot , E.: Utjecaji kontroliranih požara kod eldarskog bora (Pinus eldadarica)
i arizonskog čempresa (Cupressus arizonica).

Legrand , C: Kompariranje efekata propisanih vatri i uobičajenog čišćenja
upotrebom strojeva i spaljivanjem na šumovitim vapnencima Provence (Francuska).
Predsjedavajući: VELEZ MUNOZ (Španjolska) i BOVIO (Italija)Gil Ion, D.: Gubici u nutrientima (hranjivim tvarima) u toku dva kontrolirana
požara u mediteranskoj šumi.

Cab ral, M.T.: Djelovanje kontroliranog spaljivanja na mezofaunu borovih
tala.

Szczygiel , R.: Spaljivanje šumskog otpada u sastojinama bora — laboratorijski
i terenski studij.

Kurpanov , J.: Učiniti bugarske šume manje zapaljivim.
Predsjedavajući: GOLDAMMER (SR Njemačka) i CLAUZURE (Francuska)


— Vega, J.A.: Utjecaj kontroliranog spaljivanja na rast borovih sastojina.
— V a 1 e 11 e, J.C.: Realizacija jednog kontroliranog spaljivanja.
Svi zainteresirani za gore navedene referate mogu se obratiti autoru ove
informacije.


Tomislav Dimitrov, dipl. inž.
RHMZ SR Hrvatske
41000 Zagreb, Grič 3