DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 99     <-- 99 -->        PDF

U skupini pomagala za obradu lana, konoplje i vune u pređu ističu se preslice.
Najčešće su se dobivale na dar od momka, brata, sina ili supruga i baš ta
uloga dara odlučan je faktor u njezinu ukrašavanju (Lastrić , 1988).


Dalje na ovoj izložbi vidimo alatke za obradu zemlje, pomagala za lov i ribolov,
za preradu grožđa u vino.


Uz obrađeno drvo postoje i pleteni predmeti od vrbovog ili ljeskovog pruća
ili tankih traka koje su dobivene tehnikom kalanja, a služili su za držanje i nošenje
raznih stvari.


Velika slika pokazuje »Vrata od krča«. To je jedinstveni spomenik kulture
koji se nalazi u šumi Turopoljski lug. Vrata nose značajke secesije a podignuta
su 1779. godine u spomen dovršenih radova na krčenju šume, kako bi se
dobile livade. Danas su na tim livadama guštici stari do 30 godina.


Ovi raznoliki predmeti od drva uz kulturno-povijesnu ulogu, ispunjavaju značajno
i našu likovnu kulturu. Vrsni turopoljski majstori s posebnim osjećajem za
ljepotu i proporcije, učinili su da mnoge građevine — drveni domovi, čardaci, kurije
ili drvene kapelice, s toliko jednostavnosti ljepote u sebi, postanu biser hrvatskog
graditeljstva i umjetnosti. Još jednom se moramo, po tko zna koji put, zapitati
kako se odnosimo prema spomeničkom blagu, koliko smo učinili da se drvno
graditeljstvo i svi ti drveni predmeti sačuvaju od propadanja. Puno toga je zauvijek
nestalo, propalo, otuđeno. Koliko smo učinili ili činimo da spomenička
baština Turopolja postane i svojina naše djece? (Matković-Mikulčić, 1988).


Na kraju postavljamo si pitanje, da li ovaj mali primjer donacije šumarstva
muzejsko etnološkoj organizaciji otvara mogućnost za širu akciju spašavanja
kulturno-historijskih predmeta od drva zajedničkom akcijom šumarstva, drvne
industrije i stručno-kulturnih organizacija.


Izložba je bila otvorena do kraja 1988. godine.


LITERATURA


C v i t a n o v i ć, B.: »Kapela sv. Barbare u Velikoj Mlaki, Dokumentacija građev


nih faza i slojevitosti slikarstva«, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvat


ske, Zagreb 1976, broj 2—3, str. 163—190.
Čubelić , T.: »Čovjekovi izvori i granice«, Vjesnik, Zagreb, kolovoz 1988.
H uz jak, V.: »Drvno graditeljstvo Turopolja«, Muzej Turopolja Velika Gorica,


Zagreb 1969, str. 12.
H uz jak, V.: »Drvo u Turopolju«, Prospekt Muzeja Turopolje.
Lastrić , O.: Velika Gorica, Velika Gorica 1988.
Matković-Mikulčić , K.: »Drvo u tradicijskoj kulturi Turopolja«, Komunalni


vjesnik, Delegatsko glasilo stambeno komunalnih djelatnosti grada Zagreba,


broj 33, Zagreb 1988.


Mr. Mladen Stojković