DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 64     <-- 64 -->        PDF

preka u odnosu na okoliš sa preprekama. U šumama gdje je drveće sa pretežno
širokim lišćem (hrast, kesten, bukva i miješane šume), može se procijeniti
da će smanjenje brzine vjetra ispod krošnji biti za 2/3 od vrijednosti
brzine na otvorenom prostoru.


Visina
plamena


Brzina
vjetra


5 km/h


Brzina
vjetra


15 km/h


Brzina


napredovanja


vatrene fronte


u m/min


15 20


Grafikon br. 1. Omjer između brzine napredovanja vatrene fronte
i brzine vjetra


Dužina plamena je drugi parametar koji definira vatru.
Na grafikonu br. 2 prikazan je omjer između visine vatre i brzine širenja
u funkciji različitih brzina vjetra.


Ako se promatra brzina vjetra od 15 km/h prema brzini širenja vatre
od 1—5—10 m/min, onda je visina plamena od 0,5—2,5—5 metara. Sa brzinom
vjetra limitiranim na 5 km/h, napredovanje visine plamena raste na
2—7—11 metara. Kod ovih pokazatelja je očigledno da će šteta od smuđenja
okolnog drveća biti obrnuto proporcionalno brzini vjetra.


Intenzitet požara (I), također nazvan intenzitetom požarne linije, je brzina
kojom se toplina otpušta po jedinici dužine požarne linije. Izražava se
u kilovatima po dužnom metru. Ovo bi bila količina topline oslobođene po
jedinici vremena za jedan metar široki odsječak, uzet kroz požarnu frontu.
Budući da je požarni intenzitet teško direktno procijeniti, on se općenito
procjenjuje dužinom plamena, uzetom kao udaljenost od centra plamene