DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 96     <-- 96 -->        PDF

2.
Visina autorskih honorara za Šumarski list od 01. kolovoza 1990. godine
uvećava se za 40%.
3.
Visina mjesečne zakupnine po 1 m- od 1. kolovoza 1990. godine uvećava se
za 117%.
4.
Cijene tiskanicama od 01. kolovoza 1990. godine uvećavaju se za 60!´/(l.
5.
Cijene dvorana od 1. kolovoza 1990. godine uvećavaju se za 60",,.
6.
Vrijednost boda za mjesec srpanj 1990. godine iznosi 25,85 dinara.
7.
Za zajedničke aktivnosti Saveza i Društva Zagreb odobravaju se sredstva
u iznosu 2.500,00 dinara.
Pod ovom točkom dnevnog reda vodila se je rasprava o posebnim aktivnostima
Tehničkog centra za drvo — uvjetima za organiziranje konzorcija u
cilju racionalnog korištenja svih potencijala za unapređenje i razvoj prerade
drva. Prihvaćen je prijedlog da Predsjedništvo Saveza inicira sastanak na tu
temu sa zainteresiranim predstavnicima naše struke i društva.


Zapisnik sastavio: Predsjednik Predsjedništva
(Ivan Marićević, dipl. inž. v. r.) (Adam Pavlović, dipl. inž. v. r.)