DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 101     <-- 101 -->        PDF

za nastavnika na Visokoj šumarskoj školi
u Rabat, gdje je predavao uređenje pašnjaka.
Poslije prestanka mandata u FAO
radio je u Libiji na uređenju pustinjskog
pašnjaka Bir Ayad, sve do 1973. g.


Ziani je mnogo putovao, obišao je
mnoge zemlje Evrope, Afrike, Azije, Amerike
i održao znatan broj stručnih i
putopisnih predavanja u Šumarskom i
drugim društvima (u Zagrebu i drugim
mjestima).


Napisao je znatan broj stručnih radova
iz oblasti šumarstva i stočarstva
od kojih spominjemo najvažnije:


Posebna izdanja:


, — Problemi šumske ispaše u SRH,
Zagreb, 1965.,


— L´amenangement des parcours. Rabat
FAO 1972.
— Les a perspectives et les principes
de la technique de l´elevagc des chevres
danš les pays mediteranennes FAO Rome
1964. Isti rad i na engleskom jeziku.
— Atriplex halimus. FAO Tunis, 1970.
MILIVOJE SIMUNOVIČ
dipl. inž. šum.
(1913—199a)


U Dubrovniku je 6. srpnja 1990. godine
umro u 77. godini života, a slijedeči
dan u istom mjestu pokopan dipl.
inž. šum. u mirovini Milivoje Simunovič.


Radovi u časopisima i zbornicima:


— Šumski zaštitni pojas u sklopu agrotehničkih
mjera, Beograd, 1949.
— Šumska melioracija jako podzoliranih
degr. površina, Zagreb, 1957.
— Šumska melioracija paljevina, Titograd,
1959.
— Die Vegetations Karte als Grundlage
der Verbesserung, Stolzenau, 1959.
— Melioracija degr. pašnjaka sa kulturama
šum. krmnog drveća i grmlja,
Zagreb, 1962.
— Krš, gospodarstko podizanje, Šum.
enciklopedija, Zagreb, 1963.
— Vrištine, Šum. enc, Zagreb, 1963.
— Problem uzgoja koza u Jugoslaviji,
Zagreb, 1964.
— Novi aspekti problema uzgoja divljih
koza, Zagreb, 1986.
Svojim popularno-stručnim predavanjima
i redovnim susretima u Društvu inženjera
i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske bio je cijenjen i uvažavan
i kao šumar i čovjek.


Uredništvo


Milivoje Simunovič potiče iz šumarske
obitelji i tu tradiciju nastavlja njegov
sin Boris.


Rođen je 12. svibnja 1913. godine u
Sremskoj Mitrovici, gdje je završio osnovnu
školu i dva razreda gimnazije.
Gimnaziju je nastavio u Beogradu, a na
Poljoprivređno-šumarskom fakultetu u
Zemunu 1935. godine diplomirao šumar


stvo.
Prvi radni staž u šumarstvu započinje
1936. godine u tehničkom olsjeku
Ministarstva šumarstva i ruda u Beogradu,
zatim u Šumskoj upravi Klenak,
pa ponovno do početka rata u Ministarstvu
šumarstva i ruda u Beogradu u otsjeku
za pošumljavanje.


Godine 1939. na konkursu je dobio
stipendiju francuske vlade, te školske
1939 40. godine se nalazi na specijalizaciji
iz oblasti pošumljavanja i šumskih