DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 102     <-- 102 -->        PDF

egzota prvo u Parizu, a zatim u šumarskom
arboretumu u mjestu Banes kod
Orleanda. Drugi svjetski rat prekinuo
je njegovu specijalizaciju u Francuskoj.


U mjesecu travnju 1941. godine bio
je zarobljen od Nijemaca i odveden u
zarobljeništvo u Njemačku gdje ostaje
sve do konca rata, kada ga oslobađaju
Englezi i omogućuju mu povratak u domovinu.


Kao zarobljenik se isticao u raznim
aktivnostima, pa je tako u mjestu Nürnberg
osnovao kulturno-umjetničko društvo
»Boem«, kroz koje se uključio u
narodnooslobodilački pokret u Jugoslaviji.


Po povratku u domovinu odmah se
zaposlio i to najprije u Zemunu, a zatim
u Mostaru. U Institutu za naučno šumarska
istraživanja u Mostaru od 1946—
—1948. godine bio je pomoćnik direktora
za uzgoj šuma, a nakon reorganizacije
tog instituta i osnivanja Experimentalne
stanice Bijelo Polje kod Mostara
postaje njen direktor od 1948—1953.
godine.


Službovanje u Dubrovniku započeo
je 1953. godine na dužnosti upravitelja
Šumarije Dubrovnik, zatim kao šumarski
inspektor pri kotaru Dubrovnik od
1955—1962. godine, te do 1977. godine
kad je umirovljen, kao upravitelj Šu


marije Dubrovnik.
Milivoje Simunović je bio vrstan
poznavalac struke, principijelan, jasan i
nadasve uredan službenik. Posebno se


veselio novim pošumljavanjima, pa su
tako današnje prekrasne kulture alepskog
i primorskog bora, pinjola i čempresa
na dubrovačkom području nastale
njegovom zaslugom. Nažalost mnoge su
kasnije stradale u šumskim požarima.


Pored radova na pošumljavanju goleti
i degradiranih površina, veliki dio
svog radnog vijeka posvetio je problematici
zaštite šuma od požara. Bio je
veliki poznavalac te problematike i dao
je dosta radova i publikacija za rješa


vanje te problematike.
Od objavljenih stručnih radova ističu
se: Upustvo za pošumljavanje, Beograd
1939., Septembarska sjetva sjemena čempresa,
Sarajevo 1953., Obični orah na
submediteranskom kršu, Sarajevo 1955.,
Melioracija degradirane makije resurekcijom
i sjetvom alepskog bora nakon
pripreme tla požarom, Beograd 1956.,
Pošumljavanje na terase u degradiranoj
zoni krša? Šum. list Zgb. 1957., Fiziološko
srašćivanje korijena alepskog bora,
primorskog bora i pinjola, Šum. list Zgb.
1958. i mnoga druga stručna objavljivanja
kod nas i u inozemnim publikacijama.
Odlikovan je Ordenom rada III reda
Ukazom broj 363 od 30. 12. 1946. godine.


Smrću jednog od priznatog i istaknutog
šumarskog stručnjaka veliki je gubitak
za šumarsku struku.


Neka mu je velika hvala i vječna slava.


Rado Lujo