DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 82     <-- 82 -->        PDF

PORTRETI


PROF. DR. ING. IVO DEKANIĆ


Naš istaknuti šumarski stručnjak, istraživač, pedagog i pisac prof, dr. Ivo
D e k a n i ć navršio je u listopadu 1989. 70 godina života, kojeg je velik dio utkao
u zapažen i plodonosan rad u šumarskoj znanosti i struci.


Ivo Dekan i ć rodio se 14. X. 1919. godine u Rokovcima, gdje je polazio
i osnovnu školu. Realnu gimnaziju je završio u Vinkovcima, a na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1943. šumarski odsjek.
Službu je započeo 1. IX. 1945. Najprije je bio referent za šumarstvo u Okružnom
narodnom odboru u Vinkovcima i Slavonskom Brodu, zatim upravitelj
šumarija u Oriovcu, Daruvaru i Pakracu, potom referent za uzgoj šuma Šumskog
gospodarstva »Psunj« u Novoj Gradiški, Ministarstva šumarstva NR Hrvatske,
Glavne uprave za šumarstvo NRH i Šumskog gospodarstva »Šamarica« u Zagrebu,
pa tehnički direktor Šumskog gospodarstva »Spačva« u Vinkovcima. Stručni šumarski
ispit položio je 1949.


Od 25. III. 1953. ing. I. Dekanić je na dužnosti asistenta u Zavodu za uzgajanje
šuma Poljoprivredno-šumarskog, odnosno (od 8. XII. 1959. samostalnoga) Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Ecole Nationale des Eaux et Forets
(Nancy) i na Eidgenossische Hochschule, Institut für Waldbau (Zürich), specijalizirao
se 1954. iz uzgajanja šuma. Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


I. Dekanić je doktorirao 17. X. 1959. s tezom Utjecaj podzemne vode na pridolazak
i uspijevanje šumskog drveća u posavskim šumama kod Lipovljana, a u lipnju
1960. se habilitirao s raspravom Elementi za njegu mladih sastojina u poplavio