DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 83     <-- 83 -->        PDF

nom području posavskih šuma. Na istom fakultetu dr. I. Dekan,ić je izabran: u
veljači 1961. za docenta iz predmeta Uzgajanje šuma, u listopadu 1963. za izvanrednog
profesora iz predmeta Tehnika uzgajanja šuma, i u lipnju 1968. za redovnog
profesora iz predmeta Uzgajanje šuma. Od 1968. do 1975. održavao je nastavu
i iz predmeta Melioracije degradiranih šumskih terena.


Osim opisanih predmetnih predavanja i vježbi prof. Dekanić je rukovodilac
terenske nastave: na fakultetskim nastavno-pokusnim šumskim objektima Zalesina,
Lipovljani, Velika i Zagreb (park Maksimir, park-šuma Dotrščina, dio Medvednice
i zeleni pojas grada Dubrava-Mokrice i Šašinovečki lug), na područjima
Šumskih gospodarstava Slav. Brod, Osijek, Slavonska Požega, Gospić, Senj i Buzet,
nadalje na objektima Šumarskog instituta u Jastrebarskom i poduzeću »Semesadike
« u Mengešu (Slovenija). Također rukovodi arboretumom i proizvodnjom
različitih vrsta šumskog drveća i grmlja, specijalno stablašica, u šumskim vrtovima
Katedre za uzgajanje šuma.


Prof. dr. I. Dekanić bio je voditelj nastave 3. stupnja iz znanstvenih područja
Silvikultura i Oblikovanje parkovnih i prirodnih rekreacijskih objekata i
nastavnik ovih postdiplomskih kolegija: Osnivanje i uzgojni tretman prirodnih
sastojina, Šumske kulture i plantaže, Sjemenarstvo i rasadničarska proizvodnja,
Vrtna i pejzažna tehnika te Biološka konzervacija tla i rekultivacija. Rukovodio je
i aktivno sudjelovao u edukacijskim i znanstveno-nastavnim ekskurzijama šumarskih
fakulteta iz Čehoslovačke, Danske, Mađarske i Norveške (koje se održavaju
na šumskim objektima Šumarskog fakulteta i u šumama diljem Hrvatske), a u
Međunarodnom savezu organizacija za istraživanja u šumarstvu (IUFRO) bio je
vođa u sekciji Intensivierung des Eichenwaldbaue (1980).


Usporedo s dugogodišnjom nastavno-pedagoškom djelatnošću, prof. Dekanić
se intenzivno bavi istraživanjima triju krupnih i za našu šumarsku znanost i
praksu važnih problema, a ti su:unapređivanje kvantitativne i kvalitativne proizvodnje uzgojnim zahvatima
i fertilizacijom prirodnih sastojina,

proučavanje djelovanja gravitacijske podzemne vode na uspijevanje (rast
i prirast) šumskog drveća, posebice euroameričkih topola i
— prirodna regeneracija i rekultivacija nizinskih šuma te konverzije plantaža
i šumskih kultura u sastojine autohtonih vrsta šumskog drveća.
Ta je proučavanja proveo u ekološki različitim stojbinama i sastojinama Šumskih
gospodarstava: Senj, Buzet, Delnice, Karlovac, Sisak, Zagreb, Đurđevac, Bjelovar,
Nova Gradiška, Slavonski Brod, Vinkovci, Osijek i Našice, a većinu rezultata
tih istraživanja objavio je u mnogim domaćim i stranim časopisima. Za istaknuti
je Biološko-gospodarsku klasifikaciju stabala u njezi sastojina proredom,
kojom je znatno pridonio razvitku šumarstva u Hrvatskoj.


ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI PROF. DR. ING. IVE DEKANICA


Radovi znanstvenog karaktera


1.
Utjecaj proreda na kvalitet i vrijednost drvne mase te sniženje ophodnje.
Bilten Poljoprivredno-šumarske komore NRH, Zagreb 1958.
2.
Biološki i gospodarski faktori njegovanja sastojina. Šumarski list, 11—12, Zagreb
1962.
81