DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Siska, 14. Prirodna regeneracija i rekultivacija propalih nizinskih sastojina, 15.
Konverzija plantaža Populus euramericana, klon 1-214 u sastojinu hrasta lužnjaka,
16. Rekultivacija opustošenih površina sušenjem hrasta lužnjaka, 17. Način
i intenzitet prorede u gorskoj bukovoj šumi.


Osim nastavnih i istraživalačkih aktivnosti, prof. dr. Ivo Dekanić je obavljao,
do svog umirovljenja ujesen 1985., i mnoge dužnosti u različitim fakultetskim
tijelima te strukovnim i društvenim organizacijama. Bio je dugogodišnji predstojnik
Katedre za uzgajanje šuma, u dva navrata prodekan i 1978—1980. dekan
Šumarskog fakulteta, član fakultetskog Savjeta, Izvršnog odbora za šume, Zavoda
za istraživanje u šumarstvu i dr. Član je i predsjednik Komisije za predlaganje
stručnih mjera i nadzor u Velebitskom botaničkom vrtu i rezervatu, član je
Društva sveučilišnih nastavnika, Saveza šumarskih društava Hrvatske te u nekoliko
šumarskih i lovačkih društava u i izvan Zagreba.


Za svoj stručni i društveni rad, prof. dr. I. Dekanić je primio mnoga priznanja,
između kojih spominjemo:


— Orden rada sa zlatnim vijencem za naročite zasluge na polju nauke i na
uzdizanju stručnih kadrova (Beograd, 1965),
— Priznanje za uspješan rad i doprinos na unapređivanju šumarstva jugoistočne
Slavonije (Vinkovci, 1974. i Slav. Brod, 1974),
— Povelja i priznanje za izvanredno zalaganje i postignute rezultate na podizanju
i unapređenju topolarstva u Jugoslaviji (Beograd, 1975),
— Zlatna medalja i povelja Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske, u povodu 130. obljetnice osnivanja Hrvatsko-slavonskoga šumarskog
društva (Zagreb, 1976),
— Počasna diploma Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u znak priznanja
i zahvalnosti za doprinos razvoju Šumarskog fakulteta u Zagrebu (Zagreb,
1985),
— Zahvalnica za uspješnu suradnju ROŠ »Slavonska šuma« Vinkovci (Vinkovci,
1989).
Odajući iskrenu zahvalnosl i priznanje, u ime mnogobrojnih generacija šumara,
zaslužnom slavljeniku želimo zdravlje i smiren rad u završnici njegovoga
životnog djela i vrijednog doprinosa hrvatskom šumarstvu.


Dr. S. Bertović