DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 97     <-- 97 -->        PDF

ZAPISNIK


16. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 19. prosinca 1990. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlović, dipl. inž., dr. Đuro Kovačić, dr. Nikola Komlenović,
L\V. Tomislav Prka, mr. Božidar Pleše, Franjo Kolar, dipl. inž., mr. Stevo Mrđenović,
Viktor Wolf, dipl. inž., Nadan Sirotić, dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i
Vlatka Antonie.


DNEVNI RED


1. Usvajanje ZAPISNIKA 15. sjednice Predsjedništva Saveza.
2. Nacrt financijskog plana za 1991. godinu.
3. Informacija o nekim aktualnim pitanjima u šumarstvu Hrvatske.
4. Pripreme za neke organizacijske promjene u Savezu DITŠDI Hrvatske.
5. Imenovanje članova Tnventurne komisije.
6. Tekuća pitanja.
Ad. 1.


Adam Pavlović i Ivan Maričević ukratko rekapituliraju važnije podatke iz sadržaja
zapisnika — posebno naglašavajući uvjete u kojima se djelomično uspostavljaju
novi odnosi sa korisnicima poslovnog prostoga u Šumarskom domu. U
toku su konkretni dogovori o primopredaji poslovnog prostora u ukupnoj površini
88,44 m´ između Poslovne zajednice industrije ambalažnih papira i ambalaže
(predaje) i poduzeća »Hrvatske šume« (preuzima), te primopredaji 24,76 m- između
CDI — SI. Brod (predaje) i »Hrvatske šume« (preuzima).


Nakon dalih objašnjenja ZAPISNIK 15. sjednice usvojen je bez primjedbi.


Ad. 2.


Vlatka Anionic i Ivan Maričević obrazložili su pojedine stavke prihoda i rashoda
u Nacrtu financijskog plana za 1991. godinu, nakon čega je uslijedila rasprava
i prihvaćanja predloženog dokumenta — Nacrta. Pod ovom točkom dnevnog reda
Predsjedništvo je obavješteno o dužnicima sa stanjem na dan 15. prosinca 1990.
godine. Do tada znatno veći broj pretplatnika za Šumarski list (poduzeća i pojedinci)
u odnosu na ranije godine, nisu podmirili svoje obveze — uplate. Dogovoreno
je da se i članovi Predsjedništva angažiraju na rješavanju ovih problema u
svojim organizacijama.


Ad. 3.


Đuro Kovačić, osvrnuo se na neka aktualna pitanja u vezi izgrađivanja javnog
poduzeća »Hrvatske šume« na osnovama zakona o šumama i drugih normi, a u
cilju stvaranja uvjeta za racionalnijju primjenu spoznaja šumarske znanosti —
struke i prakse. Važno je konstatirati da šumska gosp. područja nisu više ogra