DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 98     <-- 98 -->        PDF

ničavajuća faktor za primjene suvremenijih rješenja za racionalno gospodarenje
šumama i drugim prirodnim bogatstvima u konkretnim slučajevima. U toku izrade
prijedloga za organiziranje koristila su se pozitivna iskustva iz dosadašnje prakse
koja su bila sadržana i u zakonu iz 1983. godine. Novim Zakonom o šumama poduzeća
i druge pravne osobe iz privrednih djelatnosti uplaćuju 0,07% od ukupno
ostvarenog prihoda za očuvanje općekorisnih funkcija šuma u Hrvatskoj.


Nova organizacija šumarstva osniva se s 1. 01. 1991. g. a sastoji se od tri razine:
glavna uprava šuma, 15 uprava šuma s više šumarija.


Operativni planovi za proizvodnju i ukupno funkcioniranje poslovanja izrađuju
se u postojećim organizacijskim oblicima s tim da se do kraja 1991. godine
završe procesi u skladu postavljenih ciljeva nove organizacije šumarstva Hrvatske,
što znači da će biti otvoren proces nestajanja — nastajanje posebnih organizacija


— pogona za poslove u šumarstvu zavisno od ekonomskih interesa — tržišta. Uspostavlja!
će se takvi odnosi između šumarstva i prerade drva koji će osigurati
višestrani tekući i dugoročni razvoj u tim djelatnostima — društvu.
O odnosima unutar nove organizacije ilustrirao je primjerom — pri Glavnoj
upravi obavljaju se poslovi uređivanja šuma u neposrednoj koordinaciji sa područnim
službama u Upravama šuma.


Nakon rasprave i odgovora na više postavljenih pitanja prihvaćeno je izlaganje


— informacija.
Ad. 4.


Adam Pavlović i Ivan Maričević, pozvali su se na postojeće odredbe Zakona


o društvenim organizacijama i Statuta našeg Saveza na kojima se zasnivaju oblici
i sadržaji rada Saveza i naših društava. S obzirom da je prema Programu nadležnog
ministarstva Republike Hrvatske predviđeno donošenje novog Zakona o
društveno-stručnim organizacijama prihvaćen je prijedlog da se rasprava i donošenje
odluke o promjenama odgode na neodređeno vrijeme.
Ad. 5.


Vlatka Antonić, obrazložila je prijedlog o osnivanju Inventurne komisije i popisu
sa 31. 12. 1990. g.


U komisiju su imenovani:


1. Vlatka Antonić, predsjednik
2. Đurđa Belić, član
3. Slavica Slonje, član
Ad. 6.


Nakon obrazloženja prijedloga po pojedinim pitanjima usvojene su odluke:
a) Visina mjeseččne zakupnine po lm 1 u Šumarskom domu od 1. siječnja
utvrđuje se u skladu odluka nadležnih organa općine — grada Zagreba.
b) Cijena za korištenje — jednokratno od 1. siječnja 1991. godine za:


— veliku dvoranu 960,00 dinara plus grijanje 380,00 dinara.
— malu dvoranu 480,00 dinara plus grijanje 190,00 dinara.
c) Cijene tiskanicama i knjigama od 1. siječnja 1991. g. povećavaju se za 40°´,.
u odnosu na mjesec studeni 1990. godine.