DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 99     <-- 99 -->        PDF

d) Akontacija za pretplatu na Šumarski list za 1991. godinu iznosi:


— zaposleni članovi 250,00 dinara
— studenti, đaci i umirovljenici 100,00 dinara
— organizacije — poduzeća 1,600,00 dinara
— za inozemstvo USA dolara 80 u dinarima.
e) Blagajnički maksimum za 1991. godinu iznosi 2.000,00 dinara.
1) Dotacija za DIT-a Zagreb zbog zajedničkih aktivnosti za 1990. godinu iznosi
3.000,00 dinara.
g) U nastavku rada Predsjedništvo pod ovom točkom dnevnog reda razmatralo
je više dopisa — (zahtjeva, molbi i dr.) i konstatiralo sljedeće:


— Javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u Republici
Hrvatskoj »HRVATSKE ŠUME« (kako je navedeno pod točkom 1. ovog
Zapisnika) koristit će od 1. siječnja 1991. godine poslovne prostorije ustupljene
od Poslovne zajednice industrije ambalaže papira i ambalaže i CDI-a Slav. Brod.
Predsjedništvo će u svojim aktivnostima nastojati osigurati što više slobodnog
prostora u Šumarskom domu za potrebe naših poslovnih i znanstveno-stručnih
organizacija šumarstva i prerade drva. Osim zahtjeva poduzeća »Hrvatske šume«
registrirane s obavijesti — prijedlozi zainteresiranih naših institucija — Šumarski
fakultet — drvnotehnološki odjel Zagreb i Šumarski institut Jastrebarsko.


Posebno će se razmatrati svaki konkretni prijedlog, prije donošenja odluka.


— Uvažava se obrazloženje zakupca — ART KLUBA za odlaganje plaćanja zakupnine
u trajanju 6 mjeseci (siječčanj-lipanj 1991. g.) Uređenju podrumskog prostora
nije se moglo pristupiti, zbog objektivnih smetnja za dobivanje odgovarajuće
tehničke dokumentacije od nadležnih organa općine Centar — Zagreb.
— Prima se na znanje da je adaptacija tavana u organizaciji IRMO praktično
dovršena. U toku je priprema odgovarajuće dokumentacije za potpisivanje ANEKSA
ugovoru o reguliranju odnosa između Saveza i korisnika IRMO-a.
— Priznaju se troškovi materijala ugrađeni zbog zamjene dotrajale električne
instalacije u poslovnim prostorijama koje koristi Poslovna zajednica ind. amb. papira
u iznosu od 5,180,00 dinara.
Zapisnik sastavio: Predsjednik Predsjedništva
(Ivan Maričević, dipl. inž. v. r.) (Adam Pavlović, dipl. inž. v. r.)