DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 105     <-- 105 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS
UDK 630*425.1 (497.13) Sum. list CXV (1991) 203


UTJECAJ IMIS1JA NA ŠUMSKE EKOSISTEME HRVATSKE


Nikola KOMLENOVIĆ, Petar RASTOVSKI*


SAŽETAK: Rezultati dosadašnjih istraživanja pokazali su da
onečišćenje ima veliki negativkii utjecaj na šumske ekosisteme
Hrvatske. Od zračnih polutanata najviše je istraživan štetni utjecaj
S02 i produkti njegove konverzije. Manje su izučavani NOr,
O3 i flouridi. S02 ima za Hrvatsku posebno značenje, jer domaći
ugalj sadrži puno sumpora, a postrojenja koja ga troše nemajuuređaje za od sumpor avanje. Pored toga daljinskim transportomznačajne količine sumpora pridolaze iz. drugih zemalja.


U tom pogledu posebno značenje imaju zapadne ciklonske
aktivnosti. Kako je na području istočne Istre i Riječko-bakarskeindustrijske zone podignuto niz velikih postrojenja koja koriste
ugalj (termoelektrane, rafinerija nafte, koksara i dr.) vegetacijaistočne Istre, Riječko-bakarske regije te šume Gorskog kotara
jako su izložene štetnom utjecaju SOi.


U blizini spomenutih izvora, kao i na području velikih gradova(Zagreb, Karlovac i dr.), S02 djeluje direktno na vegetaciju. Pored
ostalog to se odražava i u visokim S-koncentracijama u asimilacijskim
organima. Podalje od izvora S02 dolazi najprije do suhog,
zatim vlažnog deponiranja sumpora, a preostali manji dio se daljinski
transportira. Na ovom dosta prostranom području dolazi
do punog izražaja indirektno djelovanje S02 na šumske ekosisteme,
što se posebno manifestira u »novovrsnom« propadanju šuma.
Konverzija SO> u u druge spojeve i njegovo deponiranje ima
za posljedicu da od Kvarnerskog zaljeva preko Gorskog kotara i
dalje opadaju koncentracije sumpora u Ušću, odnosno iglicamadrveća, ali se povećava učestalost kiselih kiša. Na području Gorskog
kotara gdje je najveći areal naše najoštećenije vrste drveća,
obične jele, ukupne S-depoz.icije kreću se oko 4t S/km2 godišnje.


Metodom mikrostaništa na gotovo čitavom području Hrvatske
utvrđeno je prisustvo imisijske acidifikacije šumskih tala. Ovajje proces posebno izražen u zapadnoj Hrvatskoj. Isto vrijedi i za.
opterećenost naših šumskih ekosistema olovom i drugim teškim
metalima. Ovim procesima najviše su izložene u zapadnoj Hrvatskoj
sastojine na jugozapadnim ekspozicijama i višim nadmorskim
visinama, a u istočnoj Hrvatskoj sastojine na južnim ekspozicijama
i hrptovima Slavonskog gorja. Visoke koncentracije olova
utvrđene su u okolišu termoelektrane Plomin i uz saobraćajnice.


* Dr. Nikola Komlenović, cir. Petar Rastovski, šumarski institut Jastrebarsko
203