DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 110     <-- 110 -->        PDF

vremenskih prilika, starosti tih organa i si. Na sadržaj sumpora u asimilacijskim
organima ne utječu samo koncentracije SOj u atmosferi, već i sadržaj
sumpora u tlu.


Sa ciljem da dobiveni podaci što vjernije održavaju sadržaj SO;. u atmosferi
nastojali smo se ograničiti na što manji broj vrsta drveća, a koje
su zastupljene na što širem području Hrvatslke. Četinjače bolje indiciraju
opterećenost atmosfere sumpor-dioksida jer se njihove iglice zadržavaju
tijekom čitave godine.


Polazeći od iznesenog ocijenili smo da su za ova proučavanja najprikladnije
obična smreka, koja je zastupljena u prirodnim sastojinama i kulturama
u čitavom kontinentalnom dijelu Hrvatske od Velebita i Gorskog
kotara pa sve do Vukovara, te crni bor čije kulture nalazimo u gotovo čitavoj
Hrvatskoj. Značajno je i to što ove vrste imaju sličan sadržaj sumpora u
iglicama, a za običnu smreku utvrđene su i granične vrijednosti koncentracija
sumpora (Schnopfhagen, 1985).


Postotak S u suhoj tvari


1 god. iglice
2. god. iglice


<0.08
<0.11 sigurno neopterećeno
0.09—0.11 0.12—0.14 granično područje
0.12—0.14 0.15—0.17 lako opterećeno
0.15—0.17 0.18—0.20 opterećeno
>0.18
>0.21 jako opterećeno


Već su prva naša istraživanja pokazala da crni bor na području Šumarije
Labin, gdje se nalazi termoelektrana Plomin, ima značajno više koncentracije
sumpora u iglicama od crnog bora na području središnje Istre
i nekih drugih područja Hrvatske u kojima se koncentracije sumpora približavaju
prirodnim vrijednostima, karakterističnim za ovu vrstu drveća
(Komlenović i Pezdirc 1987).


Ponovljena i proširena istraživanja potvrdila su ove rezultate (K o m 1 en
o v ić 1989). Pored Plomina i općenito istočne Istre, povišene S-koncentracije
sumpora utvrđene su u okolišu Pule i sjeverozapadnom dijelu Istre,
gdje treba računati sa blizinom koparske i tršćanske industrijske zone te sa
Tvornicom cementa u Umagu.


Na sjevernom dijelu otoka Cresa, koji se nalazi u blizini Koksare u
Bakru i Rafinerije nafte u Urinju, crni bor sadrži u iglicama više sumpora
od crnog bora iz južnog, imisijama manje utjecajnog dijela Cresa (K o role
n o v i ć 1989, Komlenović i sur. 1990). Vrlo visoke koncentracije
sumpora utvrdili smo i u iglicama četiri vrste četinjača na području Zagreba,
posebno njegovom središtu (Komlenović , 1990).


Tako npr. na raskršću Savske ceste i Ulice 8. maja, gdje je u 1986 87.
godini srednja godišnja koncentracija SOn u atmosferi iznosila 124 ng/m3, u
iglicama tise utvrdili smo 0,327% S. U Đorđićevoj ulici koncentracija SCX u
zraku bila je 113u.gm:i, a sadržaj S u iglicama tise 0,263 te omorike 0,286%.
S druge strane u Utrinama, gdje je koncentracija SO;, u zraku bila najniža
na području grada Zagreba (34ug/m3), smreka je u iglicama sadržavala 0,111%
S, a crni bor 0,101% S.