DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 111     <-- 111 -->        PDF

« I NA S P


Koncentracija sumpora u iglicama obične smreke na određenim područjima
Uprava šuma


Vrlo niske koncentracije sumpora utvrdili smo u iglicama crnog bora u
blizini Bakra i one opadaju u pravcu Gorskog kotara i Like. S druge strane
smreka ima najveće S-koncentracije na graničnom području Gorskog kotara
i priobalne regije. Te se vrijednosti smanjuju prema unutrašnjosti Gorskog
kotara i dalje u pravcu Ogulinskog kraja (Tab. 2). U tom pravcu, međutim