DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 116     <-- 116 -->        PDF

štete koje se nanose pojačanim iznošenjem hraniva uzrokovanih stabalnom
metodom iskorišćivanja šuma, učestale defolijacije i drugo, onda nam postaje
jasno zašto su naši nizinski šumski ekosistemi tako poremećeni.


OSTALI POLUTANTI


Među klasične zračne polutante spadaju i fluoridi koji su za vegetaciju
izuzetno toksični. Kod nas je dobro poznat njihov štetni utjecaj u okolišu
tvornice lakih metala kraj Šibenika (Meštrovi ć i sur. 1979), zatim TUG
Kutina, posebno njene deponije fosforgipsa i dr.


U našem priobalnom području prisutan je prirodni fenomen posolice.
Međutim, u najnovije vrijeme je dokazano da kuhinjska sol i sredstva za
pranje pokazuju izrazito sinergističko djelovanje na vegetaciju. To je dovelo
do masovnog sušenja šumskog drveća i druge vegetacije uz Tirensko more
gdje se rijekom Arno ulijevaju ogromne količine ostataka sredstava za pranje.
Zapadnim vjetrovima morska voda, onečišćena deterdžentima, transportira
se sve do Apenina. To upujuće i na veliku ugroženost naših šuma od soli
kojom se za zimskih mjeseci posipavaju prometnice.


UTJECAJ IMISIJA NA ISHRANU I RAST ŠUMSKOG DRVEĆA


Polazeći od rezultata istraživanja u drugim zemljama, posebno Njemačkoj,
i kod nas smo utvrdili čvrstu povezanost između imisija i ishrane šumskog
drveća. Utjecaj S02 i njegovih derivata, kao i utjecaj dušičnih spojeva,
na ishranu šumskog drveća sasvim je logičan i razumljiv, jer su N i S biogeni
elementi. U našim stacionarnim istraživanjima sa jelom na području
Fužina (Komlenović i Ra s tov ski 1990) utvrdili smo kod stabala 3
stupnja oštećenja značajan pad koncentracije kalija, kalcija i magnezija. Pri
tome su se Mg-koncentracije približile graničnoj koncentraciji, koja karakterizira
nepovoljnu ishranu ovim hranivom. Do sličnih smo podataka došli i u
istraživanjima sa hrastom lužnjakom u Pokupskom bazenu.


Upoređujući ishranu obične smreke u prirodnim sastojinama Velebita
i Gorskog kotara u razdoblju od 20 godina utvrdili smo vrlo zabrinjavajuće
sniženje koncentracije magnezija u njenim iglicama (Komlenovi ć 1989).
Slična pojava zapažena je već ranije na Schwarzwaldu i Hillsu u Njemačkoj,
a do takovih podataka se je došlo i u istočnom dijelu Njemačke u kulturama
običnog bora.


U tumačenju ovog fenomena pored imisija njemački kolege navode danas
nama dobro razumljivu činjenicu — intenzivno iskorišćivanje biomase kroz
dugi vremenski period te nepovoljan utjecaj tri generacije monokultura smreke.
Na Schwarzwaldu je došla do punog izražaja i genetska specifičnost mineralne
ishrane. Tako npr. od tri različite provenijencije smreke s kojima je
osnovana treća generacija kultura kod jedne se vidljivi simptomi nedostatka
magnezija redovno najjače manifestiraju. U njenim su iglicama utvrđene
i najniže koncentracije magnezija (redovno ispod 0,07% Mg).


U nekim kulturama crnog bora u Istri koje su izložene neposrednom utjecaju
SOo utvrdili smo sniženje koncentracija kalija. S druge strane u blizini