DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 117     <-- 117 -->        PDF

Željezare Sisak, kao i u pojedinim dijelovima grada Zagreba iglice imaju
vrlo visoki sadržaj željeza.


U nizu radova utvrđena je čvrsta veza između oštećenosti šumskog drveća
i rasta. Tako je analiza kretanja širine godova hrasta lužnjaka u šumi
Kalje pokazala da se debljinski rast nalazi već više od 20 godin pod utjecajem
nepovoljnih čimbenika (Pranji ć 1986). Lužnjak doživljava poseban
»stres« 1982 1983 godine kada se manifestirao vrlo jak, kratkotrajan negativan
faktor (Pranjić, Lukić 1989).


U kulturama crnog bora u Istri koje su izložene utjecaju S02 i drugih
polutanata te niza nepovoljnih klimatskih faktora Pranji ć i Luki ć
(1990) su utvrdili kontinuirano smanjenje širine goda, počev od 1975. godine.


U svojim istraživanjima Beza k i sur. (1990) utvrdili su signifikantnu
razliku sastojmskog tečajnog godišnjeg debljinskog prirasta jele između različitih
stupnjeva oštećenja.


Isti autori su izračunali da gubitak na tečajnom volumnom prirastu uslijed
oštećenosti stabala iznosi na 8 ploha postavljenih u bukovo-jelovim šumama
na području Gorskog kotara i Like 25%.


Veće smanjenje debljinskog prirasta kod jače oštećenih stabala jele utvrdili
su također Komlenović i Rastovski (1990) u svojim istraživanjima
u Brloškom na području Šumarije Fužine.


Do sličnih rezultata došao je Golubovi ć (1990) u sastojinama jele različitog
stupnja oštećenosti. Tako npr. u zdravim sastojinama prosječno godišnje
odebljanje iznosi 3,6 mm, a u oštećenim 3,2 mm, tj. 11,1% manje.


LITERATURA


Bezak, K., Krejči, V., Vrbek, B. (1990): The dieback of Fir trees detected
by the changes in the vitality and increment of beech and Fir forests during
the period 1969—1990. VI. IUFRO Tannensymposium, Zagreb 1990, str. 34.


Glavač, V., Koenies, H., Prpić, B. (1985): O unosu zračnih polutanata u
bukove i bukovo-jelove šume Dinarskog eorja sjeverozapadne Jugoslavije. Šumarski
list 9—10, str. 53—60.


Golubović , U. (1990): Gospodarenje šumama u našim ekološkim uvjetima.
Glasnik za šumske pokuse, 26, str. 243—264.
Jager, H. J., S c h u 11 z e, E. (1988): Critical levels for effects of S02. ECE Critical
Levels Workshop, Bad Harzburg, str. 15—50.
Kauzlarić, K., Komlenović, N. (1990): Ekološka studija Gorskog kotara.


Zavod za prostorno planiranje i zaštitu čovjekove okoline, Rijeka, str. 1—70.
Komlenović , N. (1989): Utjecaj SO., i nekih drugih polutanata na šumsko drveće
s posebnim osvrtom na SR Hrvatsku. Šumarski list, 6—8, str. 243—260.


Komlenović, N., Pezdirc, N. (1987): Koncentracija sumpora u lišću nekih
vrsta drveća u Istri i Hrvatskom primorju. Šumarski list, 1—2, str. 5—17.


Komlenović, N., Gračan, J., Pezdirc, N., R a s t o v s k i, P. (1988): Utjecaj
polutanata na bukove šume i kulture smreke u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.
Šumarski list, 5—6, str. 217—230.


Komlenović, N., Harapin, M., Gračan, J. (1988): Kritične vrijednosti direktnih
efekata zagađenosti zraka na šume, poljoprivredne usjeve i materijale.
Šumarski list, 5—6, str. 247—254.


Komlenović , N., Gračan , J. (1989): Kritične vrijednosti opterećenja sumporom
i dušikom. Šumarski list, 6—8, str. 263—371.
Komlenović, N., Rastovski, P. (1990): Investigation the Nutrition of Fir
(Abies alba Mill.) in various stage of demage, Zagreb 1990, str. 33.