DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 122     <-- 122 -->        PDF

ljač i obitavalište, Istraživanje šumskih požara, Integrirano istraživanje biomase
i energije, Agrošumarstvo.


DIVIZIJA 2: Šumska vegetacija i zaštita šuma. Ističemo važniju problematiku:
Reproduktivni procesi, Biotehnologija, Primjena oplemenjivanja šumskog
drveća u šumarskim istraživanjima, Fiziologija, Provenijencije i uzgoj američkog
borovca, Integralne metode suzbijanja potkornjaka Scolytus vrsta, Dinamika populacija
šumskih insekata, Usvajanje dušika kod drveća, Dijagnoza i monitoring
efekata zračne polucije na ekosisteme, Silvikultura u zagađenim sredinama, Patologija,
Entomologija, Eukaliptusi, Biokemijski i fiziološki aspekti zagađenja
zraka, Kvaliteta drveta, Mikoplazme i virusna oboljenja šumskog drveća.


DIVIZIJA 3: Šumske djelatnosti i tehnike. Glavne teme: Šumska djelatnost
u tropima, Iskorišćivanje i energija šume, Ergonomija, Iskorišćivanje i upotreba
lišća, Operativne metode u osnivanju i tretiranju staništa, Operativno planiranje
i kontrola, Radne studije, Šumske operacije u planinskim predjelima, Šumarstvo
malih posjeda.


DIVIZIJA 4: Planiranje, ekonomika, rast i prirast i šumarska politika. Tu
spada Inventarizacija šumskog bogatstva i njen monitoring, Iskorišćavanje šuma,
Planiranje i menadžerska ekonomija, Ekonomičnost u integralnom isokrišćivanju
voda, Zakon o šumama i odgovarajuće zakonodavstvo, Šumarska politika, Zakon
i administracija.


DIVIZIJA 5: Šumski produkti. Glavne su bile teme iz slijedećih područja:
Tvorba drveta, Prirodne varijacije u kvaliteti drveta, Biološka poboljšanja svojstava
drveta, Inženjering drvene građe, Zaštita drveta, Proizvodni proces, Svojstva
i upotreba tropskog drveta, Sporedni šumski proizvodi, Zaštita od požara,
Sušenje drveta, Energija i kemijski spojevi iz biomase, Analiza godova.


DIVIZIJA 6: Opće teme. Šumski krajolik, Rekreacija i turizam, Informacijski
sistem i terminologija, Iskorišćivanje istraživanja u šumarstvu, Povijest
šumarstva, Primjena rezultata istraživanja, Filozofija i metode šumarskih istraživanja
i Šumarska decimalna klasifikacija.


Osim toga održano je mnogo divizijskih poslovnih sastanaka i ličnih kontakata.
Mnogobrojni posteri su bili izloženi za vrijeme trajanja kongresa. U subotu


11. kolovoza bila je završna ceremonija, a u nedjelju 12. kolovoza krenule su
postkongresne ekskurzije.
Organizirano je 9 tematskih ekskurzija za vrijeme trajanja kongresa u bližoj
ili daljnoj okolici Montreala i 17 postkongresnih ekskurzija na području Kanade
i SAD od Atlantika do Pacifika. Sadržaj ekskurzija je bio veoma bogat i
raznovrstan, a obuhvatio je sve djelatnosti u šumarstvu od sjemena, gospodarerenja,
iskorišćivanja i prerade drva uključivši kompletnu ekološku problematiku
do odnosa ljudske civilizacije i šume. Za članove pratnje organizirana su 23 programa
u vidu ekskurzija sa turističko-umjetničkim sadržajem.


Na kongresu je učestvovalo preko 1500 učesnika, a iz Jugoslavije oko 20. Podnesen
je veliki broj referata i postera. Sav referirani materijal je publiciran
u obliku knjiga po divizijama prije početka kongresa. Slijedeći 20. IUFRO kongres
održat će se 1994. god. u gradu Tampere u Finskoj.


M. Harapin
220