DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 123     <-- 123 -->        PDF

GODIŠNJA SKUPŠTINA DRUŠTVA ITŠDI DALMACIJE
održane 9. studenoga 1990.


»Prema podacima iz 1989. godine na području Dalmacije registrirano je 173
inžinjera i tehničara šumarstva i drvne industrije. U šumarstvu ih radi 45, od
čega 35 u šumskogospodarskim organizacijama, 10 u društvenopolitičkim zajednicama,
institutima i zaštiti prirode. U drvnoj industriji od ukupno 62 u proizvodnim
radnim organizacijama zaposleno je 38 a 24 u organizacijama prometa
drvnih proizvoda. Od ostalih 66, 13 radi u hortikulturnim radnim organizacijama,
2 u vodoprivredi, 22 su umirovljenici a 29 ih je zaposleno izvan struke« stoji
u Izvještaju o radu Društva inženjera i tehničara šumarstva i drvne struke Dalmacije
kojeg je dr. VI. Topi ć izložio na godišnjoj skupštini Društva održane


9. studenog 1990. godine.
Skupština je, uz učešće 49 sudionika, održana na Skradinskom buku, dakle
na području Šibenika. Prije skupštine učesnici su brodicom obišli otok Visovac
te Roške slapove i tako je omogućeno većini prisutnih upoznati se s ovim dijelom
danas Nacionalnog parka Krka.


Na početku skupštine odana je minutom šutnje pošta kolegama dipl. ing.
Novici Bioči ć i šum. tehničara Duji Tudoru , koji su preminuli između prethodne
i ove skupštine.


U okviru prve točke dnevnog reda skupštine dipl. inž. Oskar P i š k o r i ć
isporučio je pozdrav i želju za uspješan rad Predsjedništva Savez a DITŠDI
Hrvatske. Inž. Piškorić zahvalio se i na osobnom pozivu da sudjeluje u radu
Skupštine. U svom govoru osvrnuo se i na početne radove na pošumljavanju
krša poslije rata odnosno na osnivanje i rada Uprave za pošumljavanje i melioraciju
krša, Instituta za pošumljavanje i melioraciju krša i Srednje šumarske
škole (ove dvije potonje u prvo vrijeme kao savezne institucije) i njihove protagoniste
(ministra šumarstva dr. V. Čubrilovića, njegovog pomoćnik danas dr.
Brinara i dipl. inž. Petra Matkovića).


Po Izvještaju o radu Društva, kojeg je podnio predsjednik dr. Vlado Topić,
prema plaćanju manje više redovno članarine u Društvu je 70 članova pojedinca
i 35 članova radnih organizacija. Aktivnost Društva od 1984. do 1990. godine odvijala
se u stručnim ekskurzijama, savjetovanjima i posjetama pojedinim radnim
organizacijama na kojima se razgovaralo o problematici šumarstva i dr.


Održane su slijedeće ekskurzije:


— 1984. u Bosansko Grahovo, gdje su posjetili ŠIPAD-ove pogone za proizvodnju
treseta, šumski rasadnik, tvornicu masivnog namještaja i radilište eksploatacije.
Kolege iz B. Grahova, na čelu s dipl. inž. Lj. Mari čem, srdačno su
ih dočekali i ugostili;
— 1986. godini jedna je ekskurzija održana na otoku Braču, a druga na
području Makarske. Na Braču obišli su crnoborove sastojine na Vidovoj gori
i kompleks »pustinje« Blaca. Crnoborova šuma, koja je i objekt zaštićene pri221