DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 107     <-- 107 -->        PDF

STRUČNI ČLANAK — PROFESSIONAL PAPER
UDK 630*007 (497.13) Sum. list CXV (1991) 345


REVIRNI SUSTAV U ŠUMARSTVU HRVATSKE KAO OSNOVNI
PREDUVJET POVEĆANJA EKOLOŠKIH, SOCIJALNIH
I SIROVINSKIH FUNKCIJA ŠUMA*


Slavko MATIĆ**


SAŽETAK: Autor ističe da nikada nisu ekološke, socijalne i
sirovinske funkcije šuma bile tako značajne u šumarstvu Hrvatske
kao danas. Trećina šuma Hrvatske kako prebornih tako i regularnih,
još uvijek održavaju prirodnu ravnotežu, dok se u ostalom
dijelu šuma ona mora radom šumarskih stručnjaka tek postići.
Neodgovarajući zakonski propisi u bližoj prošlosti utjecali
su na neadekvatnu i u svijetu nepoznatu organiziranost šumarstva
Hrvatske. To je pored ostalog prouzrokovalo mnoge problemekoje treba rješavati u prebornim i regularnim šumama kao i u
šumama Mediterana i submediterana. Uvođenjem revirnog sustava
ponovo će se vratiti šumarski stručnjak u šumu gdje se rješavaju
svi problemi u šumskom ekosustavu. U vezi s tim predlaže
se organiziranje revira prosječne površine oko 2000 ha u kojemće revirnik, diplomirani inženjer šumarstva, rješavati sve proble


kojima ovisi kvaliteta života i život cijelosti. Vrlo je teško taksativno


me vezane za integralno gospodarenje šumom.
Ključnei sirovinskagospodarenje
riječi: šumski ekosustav,
funkcija šuma, šumarija, revir,
šumom.
ekološka,
revirnik,
socijalnaintegralno
UVOD
Hrvatske šume predstavljaju najvažnije ekološko uporište u prostoru


o unavoditi sve ono što nam šume pružaju putem pojedinačnih ili uzajamnih
utjecaja na okoliš.
Klimatske prilike, vodni odnosi i proizvodnja pitke vode, proizvodnja
kisika, zaštita od erozije, proizvodnja drva, zaštita i čuvanje biljnog i životinjskog
genofonda, estetski i rekreacijski ugođaj za čovjeka, samo je dio
dobara koje nam pružaju šume a bez kojih je nezamisliv čovjekov život.


Nikada kao danas ekološka, socijalna i sirovinska funkcija šuma nije
došla do izražaja i upravo nam ta funkcija sve više nedostaje. Isto tako
nikada šume nisu živjele u težim stojbinskim i sastojinskim uvjetima u ko


* Referat održan na savjetovanju u Zagrebu 20. 06. 1991. g.
** Prof. dr. Siavko Matić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šimunska
c. 25.