DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 108     <-- 108 -->        PDF

jima svakim danom dolazi pod znak pitanja njihov opstanak. Klimatske
promjene, onečišćenje i trovanje zraka, vode i tala su tako nagle, da im se
šume vrlo teško, a često puta i nikako, ne mogu prilagoditi. Rezultati takvog
stanja su nam svima manje-više poznati a očituju se u oštećivanju i propadanju
stabala i šuma, poremećaju njihovih strukturnih i ekoloških odnosa,
smanjenju vitaliteta i prirasta, izostanku bitnih životnih manifestacija
(cvjetanje, oplodnja, urod sjemena), otežano ili onemogućeno prirodno pomlađivanje
i si.


U odnosu na šume Europe šume Hrvatske zbog svoje prirodne strukture
još uvijek dobrim dijelom odolijevaju navedenim nedaćama. U šumama gdje
je još uvijek sačuvana ekološka ravnoteža, funkcije šume najbolje dolaze
do izražaja. Smatra se da jedna trećina naših šuma još uvijek održava ekološku
ravnotežu. To su naše najkvalitetnije regularne i preborne šume. Ostali
dio nema ravnotežu, što se vidno očituje u smanjenju ekoloških funkcija i
proizvodnji drvne mase.


U dvjestogodišnjoj europskoj i hrvatskoj povijesti šumarske znanosti i
prakse, šumarstvo Hrvatske je izborilo visoko mjesto na ljestvici europskog
šumarstva. To je struka koja ima svoj profil definiran školovanim kadrom,
kvalitetnim prirodnim šumama, znanstvenim i obrazovnim institucijama te
organiziranošću koja je nekad bila istovjetna europskom šumarstvu.


Nažalost u bližoj prošlosti, a posebno u dva zadnja desetljeća, šume i
šumarstvo Hrvatske postaju poligon političkog i stručnog laicizma gdje se
eksperimentira s različitom, nigdje u svijetu poznatom organiziranošću. Tu
ističemo ourizaciju te neslavnu i za šumarstvo i šumu pogubnu organiziranost
na funkcionalnom principu. To je nanijelo ogromnu štetu šumarstvu
Hrvatske čije će se posljedice još dugo osjećati.


Na sreću novi Zakon o šumama ili bolje rečeno dopunjeni Zakon od


1.1. 1991. g. pored ostalih po našem mišljenju značajnih odrednica, inzistira
na cjelovitom i jedinstvenom gospodarenju šumama u okviru jedinstvenog
javnog poduzeća »Hrvatske šume«. Ako se bude korektno provodio ovaj Zakon
može šumarstvo Hrvatske podići iz sivila do kojeg ga je dovelo jednoumlje
u struci i politici Hrvatske. Posebno je važno napomenuti da su u
ovom Zakonu istaknute i vrednovane općekorisne funkcije šuma uz naknadu
od 0,07°/o od ukupnog prihoda privrede koja koristi a i ugrožava općekorisne
funkcije šuma. S tim je šumarstvu Hrvatske jasno dano na znanje da mora
prije svega voditi računa o stanju i kvaliteti šuma i njihovoj mogućnosti
kvalitetne proizvodnje.
Uvjereni smo da će novoformirano javno poduzeće »Hrvatske šume«
brzo prebroditi početne organizacijske probleme te da će i šume i šumarstvo
početi funkcionirati u interesu građana ove države.


PROBLEMI KOJE TREBA RJEŠAVATI REVIRNIM SUSTAVOM


Neodgovarajućim zakonskim propisima u području šumarstva Hrvatske
u nedavnoj prošlosti, pored čitavog niza tragičnih posljedica koje su se odrazile
na stanje šuma, šume su pored ostalog ostale i bez stručnjaka. Ukidane
su šumarijj koje kod nas imaju dvijestogodišnju tradiciju, a veliki broj
visokokvalificiranog kadra se povukao u veće OUR-e i centre. Bilo bi dugo


346