DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 11     <-- 11 -->        PDF

©


1-Motovunska »um«
2-Skakavac
3-Orlovac
4-Val. Gone«
5-Novaka
6-Lipovljani
7-Okufiani
8 -D u rđe no vac
9-Gufeevac


10-Spacv«


11-Gunja


12-Morovlć


13-Dublca


t4-Zd»n.gaj


I5-Kfju6«vi


I6-Urbanja


SI. 2. Pregled provenijencija u pokusu, kao i terenskih objekata
Fig. 2. Distribution of 16 common oak provenances in experiment and locations
of field trials